7 วิธีดูแล “คุณพ่อสูงวัย” ห่างไกลโรคเรื้อรัง

7 วิธีดูแล


แฟ้มภาพ


ผู้สูงอายุเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ แนะ 7 วิธี ดูแลคุณพ่อสูงวัยให้สุขภาพดีแข็งแรง ห่างไกลโรค        


นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันพ่อแห่งชาติ" ส่วนใหญ่ผู้เป็นลูกจะมีกิจกรรมมากมายที่เตรียมไว้สำหรับพ่อ เช่น กราบเท้าพ่อ พาพ่อไปเที่ยว หรือรับประทานอาหารนอกบ้าน  เป็นต้น แต่เรื่องสำคัญที่ควรคำนึงถึงคือ เรื่องการดูแลสุขภาพของคุณพ่อสูงวัย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและรุนแรงมากขึ้น ทั้งความดันโลหิตสูง อ้วน เบาหวาน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของปวดหลัง ปวดเอว ไขข้ออักเสบ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น ซึ่งปัญหาสุขภาพในวัยสูงอายุเหล่านี้ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพและดำเนินชีวิตในสังคมยากขึ้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น มีสุขภาพแข็งแรง ชะลอการเกิดโรค ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน ช่วยเหลือตนเองได้ทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ 


นพ.อำนวย กล่าวว่า สำหรับข้อแนะนำการดูแลสุขภาพคุณพ่อสูงวัยมี 7 วิธี ดังนี้ 1.ดูแลให้คุณพ่อพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 6- 8 ชั่วโมง 2.ดูแลสุขภาพฟัน ช่องปากอยู่เสมอ  3.แนะนำหรือจัดให้ท่านรับประทานอาหารครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม  4.ออกกำลังกายตามความเหมาะสมของวัย หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายที่มีแรงกระแทก เช่นการกระโดดการเดินขึ้นลงบันไดที่สูงมากๆ ความเร็วสูงหรือเปลี่ยนทิศทางเพราะจะหกล้มได้ง่าย 5.ให้ท่านได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกโดดเดี่ยว 6.ทำให้ท่านรู้สึกมีคุณค่า ไม่เป็นภาระของลูกหลาน  และ 7.พาท่านไปตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง


 


 


ที่มา : ASTVผู้จัการออนไลน์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ