7 ข้อทำงานร่วมกันให้ Happy ฉบับผู้บริหาร

ที่มา : เว็บไซต์ happy8workplace


7 ข้อทำงานร่วมกันให้ Happy  ฉบับผู้บริหาร


ในสถานที่ทำงานมีทั้ง ผู้บริหาร หัวหน้า ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงาน ซึ่งต่างบทบาทหน้าที่ ต่างความคิด ในความแตกต่างหากคนในองค์กรสามารถร่วมกันทำงานได้อย่างราบรื่นและเข้าใจกัน ก็ย่อมน้ำไปสู่บรรยากาศการทำงานที่มีความสุข


"การมีหัวหน้าหรือผู้บริหารที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" บริษัทและองค์กรจะพัฒนาก้าวหน้าได้ ต้องมีทีมเวิร์ค ที่มีหัวหน้างาน พนักงานทุกฝ่าย ให้ความร่วมมือและทำหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี การทำงานร่วมกันให้ Happy ต้องเริ่มที่ 'ผู้บริหารและหัวหน้า'


บทบาทของผู้บริหารหรือหัวหน้า 


1. มีความเห็นอกเห็นใจ


มีความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจและหยั่งรู้ถึงความรู้สึกและรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร ใส่ใจต่อความเป็นดีอยู่ดีของลูกน้อง


2. สร้างขวัญกำลังใจ


เป็นอีกสิ่งสำคัญ เป็นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่าหัวหน้าหรือผู้บริหารแสดงความมีน้ำใจต่อพนักงาน


3. ให้อิสระแสดงความคิดเห็น


เปิดโอกาสให้ลูกน้องได้มีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานหรือตัดสินใจเอง


4. กล่าวขอบคุณ 


คำกล่าวขอบคุณเป็นสิ่งที่ช่วยผลักดันให้ลูกน้องคิดอยากจะสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ออกมา


5. ให้ข้อมูลย้อนกลับ


หัวหน้าต้องฟีดแบคผลงานของลูกน้อง เพราะใคร ๆ ก็อยากรู้ว่าสิ่งที่ตนทำไปนั้นดีหรือไม่ดี ถูกต้องหรือไม่


6. ผลักดันให้เติบโต


หัวหน้าที่ดีต้องพยายามผลักดันหรือเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้พิสูจน์ฝีมือ และหาหนทางให้เขาเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


7. เข้าใจสมดุลชีวิตคนทำงาน


คนเป็นหัวหน้าต้องรู้จักยืดหยุ่นให้เป็น ควรให้ลูกน้องมีชีวิตส่วนตัวและเวลาส่วนตัวด้วย


 

Shares:
QR Code :
QR Code