7 ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับพนักงานบริษัท

ที่มา : หนังสือข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับพนักงานบริษัท


7 ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับพนักงานบริษัท thaihealth


แฟ้มภาพ


กิจกรรมทางกายในการประกอบอาชีพ  เป็นกิจกรรมทางกายอย่างหนึ่ง  ที่มีการใช้พลังงาน  ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกาย  แต่มีความหนักเบาขึ้นอยู่แต่ละกิจกรรมของอาชีพนั้นๆ  ในการประกอบอาชีพในแต่ละอาชีพนั้นมีความแตกต่างของการใช้พลังงานและการใช้กล้ามเนื้อในการทำงาน  จึงต้องมีการวิเคราะห์ถึงสภาพดังกล่าว  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น


7 ข้อควรระวังและคำแนะนำสำหรับพนักงานบริษัท


1.การนั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆ  จะทำให้ระบบไหลเวียนไม่สะดวก  จึงควรมีการขยับร่างกาย  เช่น เดินเข้าห้องน้ำ ลุกขึ้นยืน  ยืดเหยียดร่างกาย ทุกๆ 2 ชั่วโมง


2.ปรับท่าทางนั่งทำงานให้เหมาะสม ไม่ก้มไปทางด้านหน้า เอนหัวไปทางด้านหลัง เอนตัวไปทางด้านข้าง หรือมีการบิดตัวมากเกินไป ลักษณะดังกล่าวอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยบริเวณลำตัวได้


3.เก้าอี้ทำงานควรมีความกว้าง และความลึกที่เหมาะสม (ไม่แคบหรือกว้างเกินไป) ควรมีระยะของช่องว่างระหว่างข้อพับเข่ากับเก้าอี้ ประมาณ 5-7 เซนติเมตรมีที่พับแขนและพนักพิงหลัง  โดยเก้าอี้ที่มีที่พักแขนจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายมากขึ้น ลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ บริเวณแขน และหัวไหล่ ในขณะนั่งทำงานได้ดี  ส่วนพนักพิงหลังจะต้องมีที่รองรับบริเวณส่วนเอว  โดยจะช่วยให้กล้ามเนื้อหลัง เกิดการผ่อนคลายมากขึ้น  ลดการเกร็งและความล้าของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง


4.จอคอมพิวเตอร์ควรอยู่ในระดับสายตา  หรือต่ำกว่าเล็กน้อย (หน้าจอห่างจากผู้ใช้ 40-75 เซนติเมตร และหน้าจอจะอยู่ไม่ต่ำกว่า 30 องศา ของระดับสายตา )  หลีกเลี่ยงการก้มหรือเงยศีรษะมากเกินไป และในการพิมพ์  ข้อมือจะต้องอยู่ในแนวเดียวกับแนวแขนส่วนล่าง ไม่เบี่ยงไปทางซ้ายหรือขวา  ถ้ามีการงอหรือการหมุนข้อมือ   อาจทำให้มีความเสี่ยงจ่อการปวดเมื่อยได้


5.ไม่ควรถือโทรศัพท์ในท่าทางที่ไม่เหมาะสม เช่น พูดโทรศัพท์  โดยหนีบโทรศัพท์ไว้ที่บริเวณซอกคอ  เพราะจะทำให้เกิดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติ  (โทรศัพท์ควรวางอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากผู้ใช้ไม่เกิน 30 เซนติเมตร) ในกรณีที่ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องใช้มือในการทำงาน และไม่สามารถจับโทรศัพท์ได้สะดวก ควรหาอุปกรณ์เสริมเพื่ออำนวยความสะดวก  และช่วยลดท่าทางที่ไม่เหมาะสม  ที่อาให้เกิดการบาดเจ็บได้  เช่น อุปกรณ์สวมศีรษะ แฮนด์ฟรี


6.ควรบริหารร่างกายเพื่อสร้างความทนทานของระบบหัวใจไหลเวียนเลือด  และบริหารกายเพื่อให้เกิดความแข็งแรง  ความทนทานขงองกล้ามเนื้อทุกๆส่วน อย่างน้อย 2-3 วันต่อสัปดาห์ และเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพเพิ่มเติม  สามารถทำได้มากกว่าที่แนะนำไว้


7.ควรทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อในระหว่างการทำงานในช่วงเช้าและช่วงบ่าย  เพื่อให้กล้ามเนื้อได้คลายตัวได้ง่าย   ลดปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  และควรมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วนของร่างกาย  และเมื่อมีเวลาควรยืดกล้ามเนื้อ 5-7 ครั้งต่อสัปดาห์

Shares:
QR Code :
QR Code