6 จุดเช็กรถก่อนออกเดินทาง…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

                   การเดินทางด้วยรถยนต์แต่ละครั้ง ผู้ใช้รถต้องตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ ต้องมีการตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง จะเห็นได้ว่าในทุก ๆ เทศกาลถือว่าเป็นช่วงที่มียอดผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของรถยนต์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้

                   วิธีการเช็ครถ 6 จุดก่อนออกเดินทาง เพื่อเป็นผู้ขับขี่ได้เตรียมความพร้อมและถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย ดังนี้

                   จุดที่ 1 ยางรถยนต์

                   – เช็คความดันลมยางให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 25- 30 ปอนด์ ตรวจดูสภาพยาง ไม่แข็งกระด้าง ไม่มีรอยปริ ฉีกขาด และดอกยางไม่สึกจนถึงสะพานยาง

                   จุดที่ 2 ระบบไฟ

                   – ตรวจเช็คไฟส่องสว่างทั้งภายนอกและภายในตัวรถให้สามารถใช้งานได้ทุกดวงจุดที่ 3 ที่ปัดน้ำฝน

                   – ดูสภาพยางที่ปัดน้ำฝน และระบบน้ำฉีดล้างกระจก ใช้งานได้ตามปกติ

                   จุดที่ 4 ของเหลวภายในรถยนต์

                   – น้ำมันเครื่อง โดยตรวจเช็คให้อยู่ในระดับ Max สังเกตสีน้ำมัน เครื่องไม่ควรข้นดำมาก รวมถึงตรวจดูรอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ

                   – น้ำมันเบรก ตรวจเช็คระดับน้ ามันเบรกให้อยู่ในระดับ Max

                   – น้ำในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำ โดยตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อพักให้อยู่ในระดับที่กำหนด

                   จุดที่ 5 ระบบเบรคและครัชท์

                   – ตรวจดูระดับน้ำมันเบรคและครัชท์ให้อยู่ในระดับปกติ

                   จุดที่ 6 ชุดเครื่องมือประจำรถ

                   – ภายในรถควรมีแม่แรง ประแจ คีมและบล็อกถอดล้อติดไว้เผื่อในเวลาฉุกเฉิน

                   แต่อย่างไรก็ตามแม้มีการเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดีแล้ว แต่ขณะเดียวกันผู้ขับไม่มีความพร้อมในการขับขี่ ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้

                   ดังนั้น เมื่อรถพร้อมผู้ขับขี่ต้องพร้อมเช่นกัน เพียงเท่านี้ก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียในช่วงเทศกาลแห่งความสุข และถึงจุดหมาย
ปลายทางได้อย่างปลอดภัย….

 

Shares:
QR Code :
QR Code