‘6 งด’ เพื่อลูกในช่วงเข้าพรรษา

ที่มา :  MGR Online  โดย สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


‘6 งด’ เพื่อลูกในช่วงเข้าพรรษา  thaihealth


น่าคิดเหมือนกันว่านอกจากงดเหล้าแล้ว เราควรงดอะไรอีกหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพ่อแม่ที่มีลูก ควรจะงดอะไรอย่างอื่นอีกหรือไม่เพื่อลูก


ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาทีไร เราจะพบเห็นงานประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ มากมาย ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมของแต่และท้องถิ่นที่มีงานบุญ หรือไม่ผู้คนก็จะออกไปทำบุญใส่บาตร เวียนเทียนและกิจกรรมทางพุทธศาสนา แล้วแต่ว่าใครสะดวกที่จะไปร่วมกิจกรรมที่ไหน


แต่สิ่งหนึ่งที่ระยะหลังช่วงวันเข้าพรรษากลายเป็นกิมมิค (Gimmick) บางอย่างที่บรรดาผู้ประกอบการหรือผู้ที่ต้องการจัดกิจกรรมจะใช่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประกาศกิจกรรมหรือใช้เป็นดีเดย์ในการทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตัวเองและคนที่เรารัก


รวมไปถึงกิจกรรมดี ๆ ที่บรรดาองค์กรหลายองค์กรถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการรณรงค์กิจกรรมช่วงเข้าพรรษา เช่น งดเหล้าเข้าพรรษา ดังที่ยกตัวอย่างไปข้างต้น


ล่าสุดดิฉันไปร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการงานแถลงข่าวและสัมมนาในหัวข้อ “เข้าพรรษานี้…ตักบาตรถาม(สุขภาพ)พระ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อต้องการรณรงค์ให้บรรดาผู้คนที่ทำบุญใส่บาตรโปรดคิดให้ดีเสียก่อนว่าจะเลือกอาหารชนิดใดใส่บาตรให้พระสงฆ์


ข้อมูลจาก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสุขภาพพระสงฆ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสงฆ์ ปี 2558 พบว่า โรคที่พระสงฆ์ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ 1. โรคเมตาบอลิซึมและไขมันในเลือดผิดปกติ 2. โรคความดันโลหิตสูง 3. โรคเบาหวาน 4. โรคไตวายหรือไตล้มเหลว และ 5. โรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน อันเนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารที่ฆราวาสถวายได้


และเนื่องจากกว่า 90 % ของฆราวาสที่อยู่ในเมืองส่วนใหญ่นิยมซื้ออาหารชุดใส่บาตรให้พระ พบว่า อาหารยอดนิยมส่วนใหญ่คือ แกงเขียวหวาน พะโล้ ผัดกระเพรา และของทอด เพราะเป็นอาหารที่มีรูปลักษณ์น่ารับประทาน หน้าตาไม่เปลี่ยนมากหากทำทิ้งไว้เป็นเวลานาน แต่ชุดอาหารเหล่านี้ส่งผลต่อสุขภาพพระสงฆ์ไทย โดยพบความเสี่ยงต่อภาวะอ้วน โรคกระเพาะอาหารและกระดูกพรุน เนื่องจากอาหารที่ถวายพระส่วนใหญ่มีโปรตีนน้อย ผักน้อย มีรสจัด และไขมันสูง


นี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ต้องการจะรณรงค์ให้ฆราวาสตระหนักถึงเรื่องการใส่บาตรที่ควรจะพิจารณาถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย อย่าเอาความสะดวกของตัวเองอย่างเดียว คือให้งดใส่บาตรด้วยอาหารที่จะทำให้เกิดโรค


การรณรงค์ช่วงเข้าพรรษานี้  อยากให้คนเป็นพ่อแม่น่าจะถือโอกาสนี้ในการปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่างในช่วง 3 เดือนนี้ซะแลย ก็น่าจะดีไม่น้อย เพราะนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อลูกแล้ว ยังเป็นการฝึกธรรมะเพื่อตัวเองอีกด้วย


ชวนพ่อแม่งดเพื่อลูกในช่วงเข้าพรรษา เอาแค่งดหรือการใช้ “คำพูด” เรื่องเดียวให้ได้ช่วง 3 เดือนนี้ก็น่าจะดีไม่น้อย


หนึ่ง งดบ่น


สอง งดดุด่าว่ากล่าว


สาม งดใช้คำไม่สุภาพหรือหยาบคาย


สี่ งดรับปากแบบขอไปที


ห้า งดพูดปด


หก งดพูดประชดประชันหรือกระแนะกระแหน


ปัจจุบันปัญหาเรื่องการสื่อสารในครอบครัวมีความสำคัญมาก เพราะครอบครัวไหนที่สื่อสารได้ดีมักมีปัญหาน้อยมาก แต่ถ้าครอบครัวไหนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารภายใน จะเกิดปัญหาตามมามากมาย ยิ่งมีเรื่องของเจ้าเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่การสื่อสารระหว่างกัน ยิ่งทำให้ปัจจุบันนี้เกิดปัญหาการสื่อสารระหว่างกันในครอบครัว ทำให้เปราะบางหนักขึ้นเรื่อย ๆ


ถ้าบ้านไหนมีความใกล้ชิดและสื่อสารกันมาโดยตลอดตั้งแต่เล็ก ก็ไม่ใช่จะไม่มีปัญหา แต่จะน้อยกว่าบ้านที่ไม่ค่อยได้สื่อสารแบบเข้าอกเข้าใจกันมาก่อน ยิ่งบ้านไหนมีลูกอยู่ในช่วงเข้าสู่วัยรุ่น หรือวัยรุ่น การสื่อสารภายในบ้านยิ่งมีความเปราะบางมากขึ้นไปอีก


การสื่อสารของพ่อแม่จะเป็นตัวกำหนดว่าลูกจะเข้าใกล้เรา หรืออยากออกห่างก็ด้วยคำพูดและท่าทีของพ่อแม่ ลองสำรวจดูว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ถ้าใช่ก็ต้องปรับปรุงด่วน และถือโอกาสในช่วงเข้าพรรษาซะเลยในการจัดการปรับปรุงตัวเอง


สิ่งสำคัญของการสื่อสารระหว่างกันคือการใช้ปิยวาจาในการสื่อสารในครอบครัว ไม่ว่าจะชอบใจหรือไม่ชอบใจ แต่ต้องเตือนตัวเองเสมอว่าต้องใช้วาจาที่ดี หลีกเลี่ยงการใช้คำพูด หรือการกระทำที่เป็นชนวนของความขัดแย้ง รวมถึงต้องไม่ใช้อำนาจในครอบครัว หรือมีทัศนคติว่าเพราะฉันเป็นพ่อแม่ ฉะนั้นฉันต้องถูกเท่านั้น ภาษาพูดและภาษากายสำคัญสำหรับลูกมากว่าเขาอยากอยู่ใกล้หรือถอยห่างจากเรา

Shares:
QR Code :
QR Code