5 เหตุผล ที่ต้องให้ความสำคัญต่อการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์

ที่มา : หนังสือการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ สสย.

แฟ้มภาพ

                   สื่อสังคมออนไลน์คือช่องทางที่เหยื่อได้รับการกลั่นแกล้งมากที่สุด ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ หอข่าว พบว่ามีการกลั่นแกล้งบนโลกไซเบอร์ผ่าน Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ Line, Instagram และ Twitter ซึ่งส่งผลกระทบด้านอารมณ์และจิตใจ ทำให้รู้สึกแย่ เกิดความเครียดและอาจหาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย

  1. มีความชุกของการกลั่นแกล้งที่มากขึ้น
  2. ยากแก่การป้องกัน
  3. มีผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรู้และเติบโต
  4. เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าถึงได้ง่าย
  5. การให้ความรู้ความเข้าใจช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหา
Shares:
QR Code :
QR Code