5 เมนูทางเลือกสุขภาพดี ตรุษจีนนี้ไม่ NCDs

 

ตรุษจีนนี้ สสส. มีเมนูเด็ดมาฝาก เปลี่ยนอาหารไหว้เป็นเมนูทางเลือกสุขภาพ ห่างไกล NCDs

และชวนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เน้นกินผัก ผลไม้ เลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม

ใช้สูตรการปรุงอาหาร 6:6:1

และสูตรการกินอาหาร 2:1:1 เพื่อสุขภาพที่ดี

Shares:
QR Code :
QR Code