5 สถานีรับรางวัลรายการวิทยุ ‘บ้านนี้มีสุข’

          รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบรางวัลการประกวดรายการวิทยุบ้านนี้มีสุข ให้กับ 5 สถานีในส่วนภูมิภาค

/data/content/19436/cms/aeilmoruvw27.jpg

          นายไพฑูรย์ หิรัญประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล ให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าประกวดรายการวิทยุ “บ้านนี้มีสุข” โดยการประกวดครั้งนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 41 สถานี จาก 52 สถานี ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสถานีวิทยุที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก นอกจากนี้ยังมีรางวัลเชย 2 รางวัล คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง และสตูล

          ด้าน นายจรูญ ไชยศร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กำหนดให้มีการจัดรายการวิทยุบ้านนี้มีสุข ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีวิทยุของรัฐ เพื่อสร้างคลื่นต้นแบบวิทยุสาธารณะของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประจำปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนารายการให้เป็นรายการคุณภาพต้นแบบ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการผลิตรายการวิทยุที่มีคุณภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกสถานี

 

 

          ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code