5 วิธีเลือกซื้อผักให้ปลอดภัย

ที่มา : หนังสือสุขภาพดี เริ่มที่…อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม เติมเต็ม ผัก ผลไม้ โดยสำนักโภชนาการ กรมอนามัย


5 วิธีเลือกซื้อผักให้ปลอดภัย thaihealth


แฟ้มภาพ


เพื่อให้เราได้ประโยชน์จากผัก ควรเลือกผักตามคำแนะนำ ดังนี้ 


1.เลือกซื้อผักที่สะอาด สังเกตว่าไม่มีคราบดินหรือคราบขาวของสารเคมี หรือเชื้อราตามใบ หรือมีกลิ่นฉุนผิดปกติ


2.เลือกซื้อผักที่มีรอยกัดแทะของแมลง แสดงว่าอาจจะปลอดภัยจากสารเคมีในระดับหนึ่ง


3.เลือกซื้อผักตามฤดูกาล เพราะผักที่ออกตามฤดูกาลอาจไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี


4.เลือกซื้อผักพื้นบ้าน เพราะผักพื้นบ้านจะทนต่อโรคและแมลง


5.เลือกซื้อผักจากแหล่งที่ไว้ใจได้ว่าเป็นผักปลอดสารเคมี เช่น ผักสดอนามัย ผักกางมุ้ง ผักอินทรีย์ (ออร์แกนิค)

Shares:
QR Code :
QR Code