5 ข้อ รู้ไว้ ห่างไกลฝุ่นพิษ PM2.5

ที่มา : สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย


5 ข้อ รู้ไว้ ห่างไกลฝุ่นพิษ PM2.5 thaihealth


แฟ้มภาพ


หากพูดถึงปัญหามลพิษทางอากาศ หลายคนต้องนึกถึงปัญหาเรื่องฝุ่น PM2.5 ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง  และเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในหลาย ๆ มิติ หนึ่งในนั้น คือ ผลกระทบทางสุขภาพ


PM2.5 คือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือเล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผม มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ลอยอยู่ในอากาศได้นาน อาจมีสารพิษเกาะมาด้วย ทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น มาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ห่างไกลจากฝุ่น PM2.5 ได้


1. หากอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีรถสัญจรมาก หรือในบริเวณที่มีฝุ่นควันจากโรงงาน ให้เราสวมเเมสก์เพื่อปกคุมระบบทางเดินหายใจให้เรียบร้อย


2. หมั่นอัพเดทเเละติดตามสังเกตการาเฝ้าระวังค่าดัชนีคุณภาพสภาพอากาศในพื้นที่ ที่เราอยู่เเละในเขตพื้นที่ ที่ทำกำลังจะเดินทางเพื่อเป็นการเตรียมตัวเเละเตรีมความพร้อมในการปกป้องตัวเองจากมลภาวะ


3. ในส่วนของกลุ่มที่ป่วยหรือมีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอด โรคหัวใจรวมถึงโรคภูมิเเพ้ทางผิวหนัง หากคุณคือหนึ่งในกลุ่มคนเหล่านี้  ยิ่งต้องเฝ้าระวังเเละดูเเลป้องกันตัวเองให้มากที่สุด เลี่ยงในการสูดดมฝุ่นผงเเละฝุ่นควันเข้าสู่ร่างกายโดยตรว เพราะอาจส่งผลให้เโรคกำเริบเเละอันตรายกับชีวิตได้


4. หากเราต้องอยู่ในภาวะอากาศเป็นพิษเช่นนี้ ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเราทุกคนควรสวมใส่เเมสก์เเละพกอุปกรณ์ตัวช่วยในการป้องกันฝุ่นให้เป็นกิจจะลักษณะ เเละทำให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าในชีวิตประจำวันเราควรได้รับการปกป้องจากความเสี่ยงในสภาพอากาศที่เลวร้าย


5. ลด ละ เลิก การจุดธูปการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะควันธูปเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก ที่ทำให้เกิดภาวะฝุ่นควัน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักการเกิดภาวะ PM 2.5 ในปัจจุบัน


 

Shares:
QR Code :
QR Code