4 วิธี เปลี่ยนเด็กให้อารมณ์ดี ไม่หงุดหงิดง่าย

ที่มา : ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย – TPAK

แฟ้มภาพ

                    ปัจจุบันการเล่นนอกบ้านของเด็ก ๆ ถูกจำกัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้เด็ก ๆ ต้องอยู่บ้านมากขึ้น บางคนไม่ได้เจอเพื่อน ๆ เหมือนที่เคย คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำงาน เด็กบางคนดูแต่ทีวี เล่นโทรศัพท์มือถืออยู่กับหน้าจอเกือบจะทั้งวัน แน่นอนหากเกินความจำเป็นย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพ อารมณ์และจิตใจอย่างแน่นอน

                    ลองสังเกตบุตรหลานท่านให้ดี ๆ บางคนอยู่บนหน้าจอจนคิ้วทั้งสองข้างขมวดแทบจะชนกัน บางครอบครัวเด็ก ๆ แย่งกันเล่นจนทะเลาะกัน เกิดอารมณ์หงุดหงิด หากเกิดขึ้นเป็นประจำ ยิ่งทำให้เกิดความเครียด ทำให้ฮอร์โมนที่ชื่อ Cortisol ถูกหลั่งออกมามากเกินไป และยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนที่ทำหน้าที่สร้างการเจริญเติบโต (Growth hormones) ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ อีกทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ของสมองลดลง (Impaired Cognitive performance) ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ง่ายต่อการเจ็บป่วย

สูตรสำเร็จง่าย ๆ ที่ทำให้เด็ก ๆ เติบโตขึ้นมีชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจและอารมณ์ ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่

1)  Limit การจำกัดการใช้ Social media, game หรือลดพฤติกรรมการใช้หน้าจอ หรือมีกฎเกณฑ์สำหรับการใช้ให้กับเด็ก ๆ เพราะพวกเขาจะชอบเรียนรู้กฎกติกาและสามารถปฏิบัติตามได้

2)  Self-Care หากิจกรรมทางกายให้เด็ก ๆ ได้ทำทุกวัน เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ และอื่น ๆ รวมทั้งการนอนหลับอย่างเพียงพอ

3)  Connect เพิ่มการสนทนากันกับสมาชิกในครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือสังคมรอบตัวให้มากขึ้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับสังคม

4)  Create ให้เด็กได้มีกิจกรรมผ่อนคลายมากขึ้น เช่น การออกแบบ วาดภาพ ร้องเพลง เป็นต้น เพื่อลดความเครียด ผ่อนคลาย ลดความกังวล

                    ดังนั้นแล้วการส่งเสริมสิ่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ จะทำให้เด็กสมบูรณ์ไปทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจโดยสามารถปรับสภาวะทางอารมณ์ให้สามารถอยู่ได้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยอาศัยบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็ก เช่น พ่อแม่ผู้ปกครอง คุณครู คนในชุมชนหรือโรงเรียน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดูแล ส่งเสริม สิ่งที่ดีให้กับเด็ก ๆ ที่กำลังเติบโตท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบัน

Shares:
QR Code :
QR Code