4 วิธี สร้างสุขผู้สูงอายุ

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์


4 วิธี สร้างสุขผู้สูงอายุ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมสุขภาพจิตแนะลูกหลานใส่ใจ-แสดงความรักต่อผู้สูงอายุ สร้างความสุขช่วงสงกรานต์


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพกายและใจของตนเอง ตลอดจนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากลูกหลาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก และช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะใช้ช่วงเวลานี้เริ่มต้นสิ่งดีๆ ให้กับครอบครัว ด้วยการที่ลูกหลานได้แสดงความรัก ความผูกพัน ความกตัญูญูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ขณะเดียวกันพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็สามารถที่จะดูแลกาย และใจของตนเองให้แข็งแรงและเข้มแข็งเพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมสร้างสรรค์สังคม ซึ่งการเตรียมตัวที่ดีและพร้อม จะทำให้มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข โดยเริ่มจาก 1.ต้องยอมรับว่าเมื่อเข้าวัยสูงอายุแล้ว กำลังร่างกายและจิตใจย่อมเปลี่ยนแปลงในทางลดน้อยลง 2.พยายามรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ 3. ทำจิตใจให้แจ่มใส สนใจบุคคลและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งให้ความสำคัญในคำสอนของศาสนามากขึ้น และ 4.ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด โดยคิดว่าตนเองมีความสามารถ อย่าท้อแท้ และพึ่งผู้อื่นให้น้อยที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code