4 วิธี คลายเครียด วิกฤติหนี้ครัวเรือนท่วม

กรมสุขภาพจิต แนะวิธีลดความเครียดแก่ประชาชนเกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี จนกระทบค่าใช้จ่าย

นพ.ทวี ตั้งเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึง กรณีศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจพบหนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี เฉลี่ยครอบครัวละ 1.9 แสนบาท จนกระทบการจับจ่ายใช้สอย เนื่องจากค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน และการซื้อสินทรัพย์ถาวร ว่า ภาวะการเป็นหนี้สินหรือมีรายจ่ายมากเช่นนี้ อาจจะก่อให้เกิดความเครียดได้

วิธีการลดความเครียดในเรื่องนี้สามารถทำได้ 4 วิธี คือ 1. ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครอบครัว เพื่อจัดการต้นตอของปัญหา โดยประมาณการรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนว่ามีประมาณเท่าไร จะได้ไม่ใช้จ่ายเกินตัว และมีเหลือใช้เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน 2. ต้องยอมรับความจริงว่าเรามีรายได้เพียงเท่านี้ จะใช้จ่ายเกินตัวไม่ได้ อย่าคิดแต่เรื่องของการเที่ยวเล่นสนุกสนาน หรือจับจ่ายใช้สอยเพื่อความมีหน้าตาในสังคม

3. เมื่อรู้สึกไม่สบายใจเพราะมีรายรับน้อยแต่รายจ่ายมาก ให้ผ่อนคลายด้วยการปรับทุกข์พูดคุยกับเพื่อน หรือออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงเป็นประจำ 3-5 วัน เพื่อลดความเครียด และ 4.  อย่าพยายามอยู่คนเดียวเมื่อเกิดความเครียด เพราะจะทำให้ฟุ้งซ่านได้

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code