4 วิธีเลิกเหล้าถึงออกพรรษา

/data/content/25934/cms/e_cdeghmptz469.jpg


          สคล.แนะ 4 วิธีเลิกเหล้าให้ยาวนานต่อเนื่องถึงออกพรรษา ระบุควรลด ละ เลิกอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เลิกได้สำเร็จ เหตุสมองและร่างกายเริ่มปรับตัว


          นายธีระ วัชระปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า การรณรงค์งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเริ่มลดละเลิก ซึ่งหลังจากออกพรรษาแล้วก็สามารถลด ละ เลิกต่อได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งคนที่อยากเลิกอย่างต่อเนื่องให้สำเร็จนั้น กลุ่มคนที่ดื่มเป็นประจำจนติด เป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญ และช่วยเหลือ เพราะมีฤทธิ์ทำให้เสพติดได้ หลายคนที่ดื่มถึงขั้นติดไม่สามารถหยุดดื่มได้ง่ายๆ เพราะสารเคมีในสมองมีความผิดปกติไป จนทำให้ต้องดื่มเป็นประจำ เลิกดื่มแล้วมีอาการข้างเคียงตามมา หากสามารถงดการดื่มในช่วง 3 เดือนเข้าพรรษาได้ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะลดการดื่มอย่างต่อเนื่องได้ เพราะสมองเริ่มมีการปรับตัวและไม่ต้องการแอลกอฮอล์เหมือนเดิม


          นายธีระ กล่าวว่า กลุ่มที่ดื่มจนติดและดื่มเป็นบางครั้ง หากจะเลิกดื่มอย่างต่อเนื่องไปถึงช่วงออกพรรษา มีเทคนิควิธีการ คือ 1.การปรับสิ่งแวดล้อม ไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความอยากดื่ม โดยเฉพาะในช่วงแรกๆ 2.การปรับร่างกาย ถือเป็นการฟื้นฟูร่างกาย เพราะการดื่มเหล้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะส่งผลต่อสุขภาพได้ จึงต้องพักผ่อนให้เพียงพอ กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และออกกำลังกาย 3.การฝึกจิตใจให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำได้ทั้งขอกำลังใจจากครอบครัว คนรัก โดยบอกให้คนรอบข้างทราบว่ากำลังเลิกดื่ม เพื่อช่วยกันให้กำลังใจด้วย โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาชีวิตหรือปัญหาที่กระทบต่อจิตใจ คนที่เคยดื่มจะมีโอกาสกลับไปดื่มซ้ำ จึงต้องหาคนที่คอยเตือนและให้กำลังใจ หรือ เป็นที่ปรึกษา และ 4.หาแรงจูงใจในการเลิกดื่ม เช่น การนำค่าใช้จ่ายระหว่างดื่ม และไม่ดื่ม มาเปรียบเทียบกันเพื่อให้เห็นความสิ้นเปลือง หรือ ตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินทำสิ่งอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ คนที่ต้องการเลิกดื่มหากไม่ทราบว่าจะทำอย่างไร สามารถปรึกษาสายด่วนศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา 1413 เพื่อขอความช่วยเหลือในการเลิกดื่มได้อีกทางด้วย


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


         ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code