4 วัคซีนจำเป็น ในผู้สูงอายุ

ที่มา : เว็บไซต์ Younghappy


4 วัคซีนจำเป็น ที่ผู้สูงอายุต้องฉีด thaihealth


แฟ้มภาพ


แน่นอนในช่วงเวลานี้ คงไม่มีวัคซีนไหนเป็นที่ต้องการไปมากกว่าวัคซีนป้องกันไวัรสโควิด-19 อีกแล้ว ยิ่งในกลุ่ม ผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อง่ายกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ลดลงตามวัย แต่รู้ไหมว่า นอกจากวัคซีนที่พวกเรากำลังรอคอยอยู่นั้น ยังมีอีก 4 วัคซีนจำเป็นที่ ผู้สูงอายุ ควรรู้จักและฉีดป้องกันไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อต่างๆ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย


1.วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน


โรคคอตีบ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง สามารถติดต่อได้ง่ายผ่านการหายใจ โรคบาดทะยัก เกิดจากเชื้อบาดทะยักเข้าสู่ร่างกายผ่านทางบาดแผล ส่วนโรคไอกรน เป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอเรื้อรัง โรคเหล่านี้ แม้จะเคยได้รับวัคซีนมาก่อนแล้ว แต่ถ้าไม่ได้รับการฉีดกระตุ้นอยู่เรื่อยๆ ก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง และอาจทำให้เกิดการติดเชื้อขึ้นมาอีก เพราะฉะนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุจึงควรฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน กระตุ้นทุกๆ 10 ปี


2.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ระบาดเป็นประจำทุกปี และถึงแม้จะเป็นโรคที่สามารถหายได้เองใน 3-5 วัน แต่สำหรับผู้สูงอายุอาจมีความรุนแรงมากกว่าช่วงวัยอื่น เพราะสามารถนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ทำให้มีอัตราการเสียชีวิตสูง ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี ในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว โดยกระทรวงสาธารณสุขจะมีบริการฉีดวัคซีนชนิด 3 สายพันธุ์ให้กับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปฟรี


3.วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส


เชื้อนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบและการติดเชื้อที่รุนแรงอื่นๆ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือดและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ โดยวัคซีนที่ต้องฉีดมี 2 ชนิด ได้แก่ คอนจูเกต (PCV13) ครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธุ์ และ โพลีแซคคาไรด์ (PPSV23) ครอบคลุมเชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ควรฉีดแบบคอนจูเกต 1 เข็ม และแบบโพลีแซคคาไรด์กระตุ้นอีก 1 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 8 สัปดาห์ 


4.วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด


โรคงูสวัด มาจากเชื้ออีสุกอีใสที่อยู่ในร่างกายเรา เมื่ออายุมากขึ้น ภูมิคุ้มกันต่ำลง เชื้อดังกล่าวก็จะกลับขึ้นมาอีก ซึ่งการกลับมาเป็นในช่วงสูงวัย นอกจากจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนจากตุ่มน้ำใสแล้ว ยังก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างรุนแรงด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตาบอด หูหนวก หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม


ทั้งหมดนี้คือ 4 วัคซีน ที่จำเป็นอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ เราหวังว่าวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในเร็ววัน อย่างไรก็ดี ระหว่างนี้อย่าลืมป้องกันตัวเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ล้างมือบ่อยๆ และอยู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้อื่น

Shares:
QR Code :
QR Code