4 มาตรการจัดการขยะพลาสติก

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ


4 มาตรการจัดการขยะพลาสติก thaihealth


แฟ้มภาพ


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดประชุมสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” จากทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำ 4 มาตรการสำคัญ ลดและเลิกใช้พลาสติก ใช้นวัตกรรมใหม่ คัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี สู่การบรรลุ Road Map ภายใน 3 ปี


พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ว่า จากผลสำเร็จของโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่สามารถลดปริมาณขยะถุงพลาสติกไปได้แล้วกว่า 1,300 – 1,500 ล้านใบ หรือประมาณ 2,686 ตัน ซึ่ง ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ 2. รณรงค์ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 3.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 4.การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว์ และ 5.การจัดการขยะบกสู่ขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล


โดยมีเป้าหมายในภาพรวม ให้ข้าราชการ 2.53 ล้านคน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะ เป็นตัวอย่างในการดำเนินงานให้กับประชาชนและหน่วยงานเอกชน อาคารสำนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 100 มีการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน มีปริมาณขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐลดลง ร้อยละ 5 หรือ 11,225 ตันต่อปี รวมถึงมีปริมาณการใช้พลาสติกหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี


ทั้งนี้ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายตาม Road Map ภายในปี 2565 หรือ อีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในการเลิกใช้ พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single-use plastic หรือ disposable plastic) จำนวน 7 ชนิด ที่ยังคงต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ โรงเรียน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศาสนสถาน สื่อมวลชน และศิลปิน ดารานักแสดง ที่ได้ให้ความสำคัญและตอบรับความร่วมมือเป็นอย่างดี


“ สำหรับมาตรการที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ ยังคงเป็น 4 มาตรการสำคัญ ได้แก่ 1. การ “เลิก” ใช้ถุงพลาสติกในพื้นที่หน่วยงานราชการ อุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ที่มีความพร้อม 2. การ “ลด” ใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และตลาดสด 3. ส่งเสริมการ “ใช้นวัตกรรมใหม่” ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทดแทนการใช้โฟมและถุงพลาสติก และ 4. การ “คัดแยกและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี” เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกต้อง รวมถึงการรีไซเคิลใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่าที่สุด” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code