4 พฤติกรรมการกินที่ดี ปลอดภัย ไกลโรค

ที่มา : หนังสือ Foot & Fit กินเป็น ขยับบ่อย สุขภาพดี SOOK Library

แฟ้มภาพ

                    เพราะสุขภาพและรูปร่างที่ดีเกิดจากการมีพฤติกรรมการเลือกใช้ชีวิตที่เหมาะสมจากสองปัจจัยหลักคือ พฤติกรรมการกิน และการมีกิจกรรมทางกาย หากเราเลือกกินอาหารที่ดี และมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารทำลายสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมก็จะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคได้

  1. กินอาหารตรงเวลาเพื่อการย่อยอาหารได้ดี กินอาหารหลากหลาย สับเปลี่ยนเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน
  2. งดปรุงรสเพิ่ม เน้นกินรสจืด
  3. กินช้า ๆ เคี้ยวให้ละเอียด ไม่พูดคุยขณะกิน และกินแต่พออิ่ม ไม่กินไปดื่มน้ำไป ควรกินน้ำหลังมื้ออาหาร
  4. หลังกินอาหารไม่ควรทำกิจกรรมทันที เพื่อป้องกันการจุกเสียดท้อง ฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา เพื่อป้องกันโรคท้องผูกและเบื่ออาหาร
Shares:
QR Code :
QR Code