สานพลังภาคี ทำงานเชิกรุกบริการสุขภาพในสังคม มุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพยุคปัจจุบันจากโรคไม่ติดต่อที่มีต้นตอปัญหาจากพฤติกรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สสส. พร้อมสานพลัง สรพ.ทำงานเชิงรุกจากบริการสุขภาพไปสู่ต้นตอปัญหาในสังคม ผนึกกำลังภาคี-สังคม-ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

                    เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2566 ที่ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) (สรพ.) และภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 “Synergy for Safety and Well-being” ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัย และสุขภาวะ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในการบรรยายหัวข้อ “ผนึกกำลังประชาชนและสังคมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” ว่า 22 ปี ที่ผ่านมา สสส. สนับสนุนภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้นักสร้างเสริมสุขภาพจาก ทั้งในและนอกวิชาชีพสุขภาพมาเชื่อมประสานการทำงานเข้าด้วยกัน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาสุขภาพยุคปัจจุบันจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่มีต้นตอปัญหาจากพฤติกรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น จากการบริโภคบุหรี่ สุรา อาหาร การมีกิจกรรมทางกาย หรือฝุ่น pm 2.5 ฯลฯ ที่จำเป็นต้องแก้ไขสาเหตุตั้งแต่ต้นน้ำเหล่านั้น

                    “สสส. เคยร่วมกับ สรพ. ขับเคลื่อนโรงพยาบาลสร้างสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในอนาคตตามวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันคือ ผนึกกำลังเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ จากบุคลากรในระบบบริการสุขภาพไปสู่ต้นน้ำในระบบสุขภาพให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งร่วมกันที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ” ดร.สุปรีดา กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code