สมองของลูกนั้น สามารถพัฒนาได้ดีตั้งแต่วัยเด็ก เพราะสมองเป็นศูนย์รวมของความคิด และจินตนาการ อยากให้ลูกสมองดีต้องทำอย่างไร?

หาคำตอบไปพร้อมกับ ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์กีฬา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ