ลงทุนอย่างไร ให้เหมาะกับวัยเกษียณ

ที่มา : YOUNG HAPPY

แฟ้มภาพ

                    การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงสูง รวมไปถึงสภาพคล่องที่แตกต่างกัน หากตัดสินใจลงทุน เพราะการลงทุนนั้นไม่ได้หมายถึงการเงินที่มั่งคั่ง แต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอีกด้วย วัยเกษียณควรจะเลือกลงทุนอย่างไรดี

1. เงินฝากออมทรัพย์

– 20% ของเงินลงทุน (ผลตอบแทนคาดหวัง 0.25-0.5% ความผันผวนต่ำ สภาพคล่องสูง)

– บัญชีออมทรัพย์ Saving

– กองทุนรวมตลาดเงิน Money Market Fund

2. ตราสารหนี้

– 50% ของเงินลงทุน (ผลตอบแทนคาดหวัง 0.5-5.0% ความผันผวนต่ำ สภาพคล่องต่ำ)

– เงินฝากประจำ

– สหกรณ์ออมทรัพย์

– สลากออมสิน

– หุ้นกู้

3. ตราสารทุน

– 20% ของเงินลงทุน (ผลตอบแทนคาดหวัง 7-15% ความผันผวนสูง สภาพคล่องปานกลาง)

– หุ้นไทย

– หุ้นต่างประเทศ

4. สินทรัพย์ทางเลือก

– 10% ของเงินลงทุน (ผลตอบแทนคาดหวัง 5-10% ความผันผวนสูง สภาพคล่องปานกลาง)

– ทองคำ

– commodity

– ตราสารอนุพันธ์

– ตราสารหนี้ผสมอนุพันธ์ Structured product อย่างเช่น KIKO, ELN

– กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หลักสำคัญในการลงทุนในวัยเกษียณ

1. มีความเสี่ยงต่ำ หรือความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้ แต่ก็ไม่ต่ำจนเกินไป

2. กระจายความเสี่ยง ไม่ลงทุนจำนวนมากในแหล่งเดียว เพราะหากผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ก็อาจทำให้การลงทุนเสียหาย และยิ่งถ้าเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตการจะกลับมาแก้ตัวใหม่ ก็อาจไม่ง่าย

3. มีสภาพคล่องเพียงพอ สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินสำรองฉุกเฉิน สามารถถอนใช้ได้ง่ายเมื่อจำเป็น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ