31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก

ที่มา: สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ


31 พฤษภาคม 2561 วันงดสูบบุหรี่โลก thaihealth


แฟ้มภาพ


องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หรือ World No Tobacco Day เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ ที่มีต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่ สำหรับวันงดสูบบุหรี่โลก ในปี พ.ศ. 2561 นี้ องค์การอนามัยโลก ได้กำหนด คำขวัญว่า “Tobacco and heart disease” หรือ “รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่”


ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ประเด็นการรณรงค์เป็นเรื่องบุหรี่กับโรคหัวใจ เพราะบุหรี่เป็นต้นเหตุของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอื่นๆ รวมถึงโรคเส้นเลือดสมอง ซึ่งรวมกันแล้วเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้นๆ ของโลก โรคหัวใจและหลอดเลือดคร่าชีวิตประชากรโลกมากกว่าสาเหตุอื่นๆ การสูบบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตร้อยละ 12 จากโรคหัวใจทั้งหมด และเป็นสาเหตุสำคัญลำดับที่ 2 ของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด รองจากโรคความดันโลหิตสูง


     เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการควบคุมยาสูบ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรณรงค์ควบคุมการบริโภคยาสูบ และการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


จึงได้กำหนดจัดงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 11.00 – 20.00 น.


ณ ลานโปรโมชั่น 2 – 3 ชั้น จี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยการนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดงานและประทานรางวัล World No Tobacco Day Award 2018 และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่น ปี 2561 รวมทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การให้บริการทางการแพทย์ กิจกรรมบันเทิงสอดแทรกสาระความรู้ต่างๆ และร่วมสนุกเล่นเกมส์ต่างๆ พร้อมทั้งรับของที่ระลึกอีกมากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ