30 องค์กรเตรียมประชุม “เดิน-ขี่-ขับ ปลอดภัย”

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพโดย สสส. และแฟ้มภาพ


30 องค์กรเตรียมประชุม


30 องค์กร เตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย"


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ภายใต้แนวคิด "เดิน ขี่ ขับ ไป-กลับ ปลอดภัย" (14th Thailand Road Safety Seminar: Play your part and share the road) เปิดเผยว่า จะจัดสัมมนา เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก และภาคีเครือข่าย


นายพรหมมินทร์ กล่าวว่า ในเวที่ดังกล่าวได้เชิญผู้ที่ทำงานด้านอุบัติเหตุทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาร่วมถกปัญหา เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความเปราะบาง ได้แก่ ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ คนเดินเท้า และผู้ใช้รถจักรยาน พร้อมกับรวบรวมผลงานขององค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมมากกว่า 30 องค์กร ที่ขับเคลื่อนงานป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนมาจัดแสดง ทั้งในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งตลอด 2 วัน มีการจัดประชุมห้องย่อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในทุก ๆ มิติ


30 องค์กรเตรียมประชุม


"จากข้อมูลพบว่า ผู้ใช้รถจักรยานยนต์เสียชีวิตสูงสุดประมาณร้อยละ 88 คนเดินเท้า ร้อยละ 10 และผู้ใช้รถจักรยานกว่าร้อยละ 1 โดยในปี 2561 เด็กและเยาวชน อายุ 15-25 ปี เสียชีวิตมากสุดจากการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 2,510 ราย หรือ เฉลี่ยวันละ 6.8 คน ซึ่งสูญเสียเยาวชนที่จะเป็นกำลังของประเทศ" นายพรหมมินทร์ กล่าว


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงพิธีเปิดวันที่ 7 สิงหาคม จะมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "คมนาคม กับ วิถีแห่งระบบความปลอดภัย" MOT & Safe System Approach โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถานำหัวข้อ "มุ่งเสริมความปลอดภัยทางถนนให้เข้มแข็ง" โดย นายสุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน สสส. และ Mr. David Ward จาก Global NCAP ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ ด้านการทดสอบความปลอดภัยของรถ ร่วมบรรยายพิเศษในประเด็น "ก้าวใหม่มอเตอร์ไซค์ ปลอดภัย" ฯลฯ ติดตามรายละเอียดได้ทาง www.roadsafetythai.org

Shares:
QR Code :
QR Code