3 แนวทางป้องกัน หมอกควันภาคเหนือ

ที่มา : เว็บไซต์สปริงนิวส์


3 แนวทางป้องกัน หมอกควันภาคเหนือ thaihealth

แฟ้มภาพ


สธ.ห่วงหมอกควันภาคเหนือ วาง 3 มาตรการช่วยชาวบ้าน ชี้ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หากเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคทางเดินหายใจ


นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขเป็นห่วงสถานการณ์หมอกควันไฟในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ที่พบปริมาณค่าฝุ่นละอองในอากาศเกินค่ามาตรฐาน อยู่ที่ 156 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพและการดำเนินชีวิตของประชาชน อาทิ เกิดอาการระคายเคืองตา แสบตา หายใจอึดอัด รวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขในเขตภาคเหนือ ดำเนินการดังนี้


1.แจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย มีสำรองทั้งในส่วนกลาง เขตสุขภาพและสำนักงานป้องกันควบคุมโรค 2.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการในพื้นที่ประสบภัย 3.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดเตรียมห้องสะอาด (Clean Room) ในทุกอำเภอ สำหรับกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคหัวใจ โดยอาจจะดัดแปลงห้องประชุมหรือห้องที่โล่ง แต่มีประตูหน้าต่างมิดชิด มีระบบปรับอากาศแบบมีตัวกรองอากาศ


ขอให้ประชาชน ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการ หลีกเลี่ยงเข้าพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ระมัดระวังการสูดดมหมอกควันเข้าไปในร่างกาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะการออกกำลังกาย ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านเรือนหรืออาคาร ดื่มน้ำมากๆ หรือใช้น้ำเกลือกลั้วคอ ป้องกันการเจ็บคอ หากต้องออกจากบ้าน ควรใช้ผ้าชุบน้ำปิดปากและจมูก หรือใส่หน้ากากอนามัย งดการสูบบุหรี่ งดเผาขยะ หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยา และอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ทันที ในส่วนของการขับขี่พาหนะควรเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด


ทั้งนี้ ค่าฝุ่นละอองในอากาศ หากเกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยโรคทางเดินหายใจ และในเด็กจะมีอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ระคายเคือง แสบตา แสบจมูก น้ำมูกไหล ไอ คอแห้ง เจ็บคอ หายใจลำบาก อึดอัดแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ลดการเผาป่า เผาขยะ เพื่อลดหมอกควัน เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code