3 องค์กรผนึกกำลังแก้ปัญหาท้องถิ่น

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


3 องค์กรผนึกกำลังแก้ปัญหาท้องถิ่น thaihealth


จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่


เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการข้อมูลสู่การวิจัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง สสส. สถาบันวิชาการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)


นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. กล่าวว่า เป้าหมายการสร้างเครือข่ายความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยเชิงพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง โดยจะมีการดึงเครือข่าย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สถาบันวิชาการกับศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างกลไกจัดการให้จังหวัดน่าอยู่ขึ้น


ด้าน ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวว่า มีการลงนามความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏรวม 10 แห่ง ได้แก่ มรภ.อุตรดิตถ์, มรภ. พิบูลสงคราม, มรภ.บุรีรัมย์, มรภ.นครปฐม, มรภ.สุราษฎร์ธานี, มรภ.ลำปาง, มรภ.เลย, มรภ.มหาสารคาม, มรภ.เพชรบุรี และมรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ และอปท.อีก 420 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนวิจัยเชิงพื้นที่ นำข้อมูลประเด็นปัญหาและโจทย์ในพื้นที่ ช่น ปัญหาขยะชุมชน การจัดการการท่องเที่ยวชุมชน การจัดการสุขภาพชุมชน คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ นำไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาโดยสามารถพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งการทำงาน ร่วมกันระหว่างมรภ. และอปท. ครั้งนี้จะเป็นต้นแบบให้กับมรภ.อีก 38 ทั่วประเทศ

Shares:
QR Code :
QR Code