3 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหา`ท้องไม่พร้อม`

/data/content/25692/cms/e_ijnopquvy127.jpg


          กรมอนามัยจัดแคมเปญป้องกัน-แก้ปัญหา 'ท้องไม่พร้อม' ด้วยการใข้ 3 ยุทธศาสตร์ ทั้งสร้างความตระหนัก การเข้าถึงบริหาร และระบบการดูแล หลังพบแนวโน้มเด็กวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเพิ่มขึ้น และใช้ถุงยางอนามัยเพียงครึ่งเดียว ขณะเด็กต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกเฉลี่ยวันละ 10 ราย


          นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นไทยปี 2555 ที่จัดทำโดยสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคว่า ปัจจุบันปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมในวัยรุ่นไทย กำลังจะกลายเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรงมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร พบว่าวัยรุ่นไทยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกอายุน้อยลง นักเรียนชั้น ม.2, 5 และ ปวช.ปี 2 มีเพศสัมพันธ์มากขึ้นและมีเพียงร้อยละ 50 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัยป้องกัน ซึ่งผลจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันนี่เองได้นำมาสู่การตั้งท้องไม่พร้อม และจากข้อมูลปี 2555 พบว่า มีหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 20 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2543 วันละ 240 ราย เป็นวันละ 365 ราย และเป็นหญิงคลอดที่อายุน้อยกว่า 15 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2543 วันละ 4 รายเป็นวันละ 10 ราย โดยพบว่า ปี 2555 หญิงอายุ 15-19 ปี มีการคลอดเพิ่มขึ้นจากปี 2551 จาก 50.1 เป็น 53.8 ในอัตราส่วนต่อหญิงกลุ่มวัยเดียวกันพันคน


          ทั้งนี้ สาเหตุของการตั้งท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นไทย เนื่องจากขาดความรู้เรื่องเพศศึกษาและเรื่องการคุมกำเนิดที่ถูกวิธี มีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการร่วมเพศที่คิดว่า "ครั้งเดียวคงไม่ท้อง" ไม่สวมถุงยางอนามัย เพราะรู้สึกว่าขัดขวางความรู้สึกทางเพศ คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักปลอดภัย โดยไม่ป้องกัน นอกจากปัญหาการตั้งท้องไม่พร้อมแล้ว ยังส่งผลถึงการทำแท้ง รวมถึงการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อย่างเช่นโรคเอดส์ ที่ขณะนี้ตัวเลขวัยรุ่นไทยติด "โรคร้าย" นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าใจหาย


          ดังนั้น ทางกรมอนามัยจึงได้ดำเนินงานเกี่ยวกับวัยรุ่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและลดอัตราการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ภายใต้แนวคิด "เข้าใจ เข้าถึง ช่วยเหลือ" ด้วยการใช้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.การสื่อสารสาธารณะ เพื่อสร้างความตระหนักต่อปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งการให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองและวัยรุ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ การเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์โดยจะสร้างระบบบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการของกลุ่มวัยรุ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ระบบการดูแลและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมขึ้น เป็นบริการให้คำปรึกษาแบบมีทางเลือก ทั้งเลือกที่จะตั้งครรภ์ต่อไปหรือที่จะยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย


          "นอกจากการดำเนินงานของกรมอนามัยดังที่กล่าวมา การมีครอบครัวที่อบอุ่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันวัยรุ่นจากพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมได้ ซึ่งพบว่า วัยรุ่นที่มีการพูดคุยเรื่องการคุมกำเนิดกับพ่อแม่ มีการใช้วิธีคุมกำเนิดมากกว่าผู้ที่ไม่เคยคุย พ่อแม่/ผู้ปกครองจึงต้องมีเวลาพูดคุยกับลูกวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้นให้เกียรติ ยอมรับ รับฟัง และเข้าใจในในปัญหาของวัยรุ่น การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากครอบครัว จะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สามารถก้าวผ่านปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของวัยรุ่นไปด้วยดี" นพ.พรเทพ กล่าว


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code