3 ทักษะดี ๆ เพื่อให้ฉลาดทางอารมณ์

ที่มา : บทความสาระสุขภาพ  3 ทักษะดี ๆ เพื่อให้ฉลาดทางอารมณ์! SOOK Magazine ฉบับที่ 71 เดือน ตุลาคม 2561 หน้า 18


3 ทักษะดี ๆ เพื่อให้ฉลาดทางอารมณ์ thaihealth


แฟ้มภาพ


EQ (Emotional Quotient) คือ ความสามารถในการรู้เท่าทัน และจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความฉลาดทางอารมณ์นั่นเอง  ถ้าเพื่อนๆอยากเพิ่ม EQ ทักษะ 3 อย่างนี้ช่วยได้


1. ตระหนักรู้อารมณ์ : รู้ตัวว่าในขณะนั้นๆ ตัวเองกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์แบบใด เช่น ทะเลาะกับแฟนที่กำลังโกรธ ก็รู้ตัวว่ากำลังโกรธและโกรธเพราะแฟนมีเรื่องปิดบัง เสียใจน้อยใจก็รู้ตัวว่ากำลังเสียใจน้อยใจ สาเหตุอาจเพราะสมาชิกทุกคนในบ้านหลงลืมวันเกิดของคุณ ฯลฯ


2. ควบคุมอารมณ์ เพื่อจัดการและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น : เมื่อเกิดอารมณ์ติดลบขึ้นมาแล้ว และปล่อยให้อารมณ์พุ่งสูงขึ้นหรือดำดิ่งลง มักไม่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ลองเปลี่ยนเป็นการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้กลับสู่ภาวะปกติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และพร้อมที่จะอธิบายถึงเหตุผลของตนเองโดยมีเป้าหมายการทำงานให้สำเร็จลุล่วง


3. จัดการอารมณ์ตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปในทางที่ดี : ผู้ที่มีอีคิวสูงจะคาดการณ์สถานการณ์ต่างๆ หรือควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกะทันหันได้เป็นอย่างดี ช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ได้ เนื่องจากทักษะดังกล่าวหล่อหลอมให้รู้จักสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้าง ตัดสินใจอย่างรอบคอบ รวมทั้งรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ 

Shares:
QR Code :
QR Code