‘3ว1ป’ป้อง’ป่อง’ก่อนวัย

ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


'3ว1ป'ป้อง'ป่อง'ก่อนวัย thaihealth


แฟ้มภาพ


          สื่อออนไลน์ที่นับวันจะครองโลกล้วนเย้ายวนใจวัยกระเตาะให้อยากรู้อยากลอง


          นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุจากการสำรวจสถานการณ์ด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ปี 59  กรมอนามัย พบ  1ใน 4 ของนักเรียนชาย และ 1 ใน 5 นักเรียนหญิง ม.5 เคยมีเพศสัมพันธ์


          ส่วน ปวช. 2 ร้อยละ 40 เคยมีเพศสัมพันธ์แล้วกลุ่มนักเรียนชายและหญิง ทั้ง ม.5 และ ปวช. 2  ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ร้อยละ 70 สำหรับการคลอดของแม่คลอดบุตรที่มีอายุ 10-19 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.2


          พบการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทำให้วัยรุ่นเสียการเรียน ขาดเรียน บางคนต้องลาออก  และเสี่ยงแท้งลูก ไม่พร้อมดูแล อาจนำเด็กไปทิ้งเป็นปัญหาสังคม และอาจติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ฯลฯเป็นต้น


          นายชาญยุทธ  พรหมประพัฒน์ ผอ.กองสุขศึกษา แนะว่าครอบครัวควรสร้างภูมิคุ้มกันให้วัยรุ่นด้วยหลัก 3 ว 1 ป เพื่อป้องกันปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ดังนี้ เวลา พ่อแม่ต้องมีเวลาคุณภาพให้ลูกมากๆ,ว เว้าวอน พ่อแม่พูดคุยเรื่องเพศกับลูกเหมือนพูดคุยปกติ, ว ว่ากล่าว ตักเตือนให้ลูกรู้สิ่งควร-ไม่ควรทำ,  ปปฏิสัมพันธ์ ไม่คบเพื่อนที่มองเพศสัมพันธ์วัยเรียนเป็นเรื่องท้าทาย


          ครอบครัวต้องหมั่นพูดคุย สังเกต และเข้าใจวัยรุ่น โดยไม่ใช่ลักษณะการห้ามปราม ให้วัยรุ่นได้เรียนรู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อเป็นเกราะป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ