29 กันยายน วันหัวใจโลก

ที่มา : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


 29 กันยายน วันหัวใจโลก thaihealth


แฟ้มภาพ


ในปี 2560 ประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดมากถึง 20,746 คน และมีแนวโน้มการป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้คนป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือด ได้แก่ มีภาวะความดันโลหิตสูง มีไขมันในเลือดผิดปกติ ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ภาวะอ้วนลงพุง สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย ไม่กินผักและผลไม้ และมีความเครียด สหพันธ์หัวใจโลก เป็นองค์กรโรคหัวใจระดับโลกที่อุทิศตน เพื่อให้โลกตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคหัวใจพิบัติและอัมพาต ได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันหัวใจโลก 29 กันยายน 2562 คือ Be A Heart hero…Make A Heart Promise: จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ


นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงวันหัวใจโลกว่า "Be A Heart Hero…Make A Heart Promise จงกล้าท้าทาย พันธสัญญาแห่งใจ" ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการให้คำมั่นสัญญากับตนเองว่า


สัญญา…ว่าจะดื่มกินอย่างชาญฉลาด ด้วยการปรุงและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ลดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและผลไม้รสหวาน เปลี่ยนจากการกินขนมหวานมากินผลไม้สดแทน พยายามงดเว้นอาหารแปรรูปซึ่งมีเกลือ น้ำตาล และไขมันสูง


สัญญา…ว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น ด้วยการเล่นกีฬา เดิน ทำงานบ้าน เต้นรำ ซึ่งล้วนเป็นการกำลังกายให้ได้อย่างน้อย 30 นาที 5 ครั้งต่อสัปดาห์


สัญญา…ว่าจะโบกมือลาบุหรี่ ควันบุหรี่ทำให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยให้หัวใจมีสุขภาพดี หากเลิกสูบบุหรี่ภายใน 2 ปี จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด


สัญญา…ว่าจะเป็นผู้รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยการหาความรู้ และใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอ


นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ กล่าวต่อไปว่า ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามพันธสัญญาแห่งใจ ที่ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ดื่มกินอย่างชาญฉลาด สร้างความกระฉับกระเฉงให้ตนเอง เลิกบุหรี่ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ป่วยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422


 

Shares:
QR Code :
QR Code