27 พ.ค. ร่วมแถลงข่าวการเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาในโครงการ “พุทธชยันตี เฉลิมราช” ร่วมทำความดี

 

           สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายทางศาสนาและสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมแถลงข่าวการเฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ กับปฏิบัติการในโครงการ พุทธชยันตี เฉลิมราชร่วมทำความดี ในวันแห่งสติ งดเหล้าในวันพระในทวิศุภมงคลของการ เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนา ในวันวิสาขบูชา เพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)

 

 

ขอเชิญร่วมทำข่าว

 

 

2600-84  รหัสศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเยียวยาวิกฤตการณ์ของสังคมไทย

โครงการ… “พุทธชยันตี เฉลิมราชร่วมทำความดี ในวันแห่งสติ (งดเหล้าในวันพระ)

 

จงมาช่วยกันพลิกฟื้น..ทำประเทศไทยให้เป็นเมืองน่า

อยู่ด้วยการฟื้นฟูวิถีการทำบุญร่วมกัน..

ให้กลับมาเป็นอ้อมกอดอันอบอุ่นและปลอดภัย

แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคมไทยอีกครั้ง

 

 

  ศาลาพระธรรมปัญญาบดี(ใกล้พระวิหารพระพุทธไสยาส)

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร(วัดโพธิ์)

วันพฤหัสฯ ที่  27  พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 น.

 

 

 

เวลา 14.00 น.    กราบเรียนเชิญ… ฯพณฯ องคมนตรี นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานในพีธี..กล่าวอนุโมทนาบุญ

 

พระมหาพงศ์นรินทร์    ฐิตวํงโส  ประธานเครือข่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ์ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง

 

บรรยายธรรม : ประเด็น    2600-84 รหัสศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเยียวยาวิกฤตการณ์ของสังคมไทย

 

หนทางเดียวที่เราจะมีโอกาสเยียวยากันและกัน โดยการปฏิบัติบูชา เพื่อความสุขแท้จริง และยั่งยืน.

 

 

 

 

ร่วมแถลงข่าวโดย

 

 

 

พระครูปลัดมารุต วรมงฺคโล :

 

                รองอธิกาบดีฝ่าประชาสัมพันธ์และเผยแผ่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

ดร.บรรเจอดพร  สู่แสนสุข  :

 

                ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 

น.ส.ปิยนุช  ล่าหล้าเลิศ : นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ตัวแทนกลุ่มปิยธรรม

 

คุณชวน  ชูจันทร์ : แกนนำตลาดน้ำคลองลัดมะยม

 

คุณสงกรานต์  ภาคโชคดี : ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า  (สคล.)

 

กิจกรรมเดินธรรมยาตรา   โดยเยาวชน และเครือข่ายวิถีพุทธกว่า 100 คน เวียนเทียน..บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษสถานไว้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

 

 

——————————————————————————————————————

 

 

สอบถามเพิ่มเติมที่  :       กนิษฐา ทับทิมเทศ โทร. 086-3745824  , 081-6410306

อรพรรณ  อัจฉราพรรณ  โทร. 089- 1243544

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)

 

 

update: 26-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code