25 จังหวัด นำร่องรณรงค์ลดแอลกอฮอล์

25 จังหวัด นำร่องรณรงค์ลดแอลกอฮอล์ thaihealth


จังหวัดสิงห์บุรี 1ใน 25 จังหวัดนำร่องคุมแอลกอฮอล์ ทำแผนยุทธศาสตร์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมนักดื่มหน้าใหม่


เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวีรยุทธ รวดเร็ว ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า หรือสคล. และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการสนับสนุนจังหวัดให้มีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำร่องใน 25 จังหวัดในทั่วประเทศในปี 2558 ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี โดยคณะบุคคลประชาคมงดเหล้าจังหวัดสิงห์บุรี ก็ได้จัดทำแผนงานโครงการเสนอเข้าไป ซึ่งก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 25 จังหวัดทั่วประเทศ และเป็น 1 ใน 2 จังหวัดภาคกลางคู่กับจังหวัดลพบุรี ในการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


ภายใต้ชื่อโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสิงห์บุรี ปี2558 โดยเมื่อวันที่ 25 มี.ค.ที่ผ่านมาคณะกรรมการบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งประกอบด้วยภาคราชการ และภาคเอกชน ก็ได้จัดประชุมมอบหมายงานตามภารกิจตามยุทธศาสตร์ใน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือยุทธศาสตร์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีตำรวจ สรรพสามิต เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก


สำหรับยุทธศาสตร์การรณรงค์ลดและควบคุมนักดื่มหน้าใหม่ มีสมาคมกู้ภัยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์การป้องกันการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนและบำบัดรักษาผู้ป่วยอันเนื่องจากปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนา ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ปกครองร่วมกันรับผิดชอบ


ซึ่งหลังจากนี้แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมก็จะเดินหน้าทำงานพร้อมกัน ซึ่งก็จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการทำงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการควบคุมแอลกอฮอล์ ตามโครงการที่จังหวัดวางไว้.


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code