20 จว.ภาคอีสาน อบรมแกนนำงดเหล้าเข้าพรรษา

ที่มา : ผู้ใช้เฟสบุ๊ก เจ โอ วาย


ภาพประกอบจากผู้ใช้เฟสบุ๊ก เจ โอ วาย


20 จว.ภาคอีสาน อบรมแกนนำงดเหล้าเข้าพรรษา thaihealth


อบรมแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 20 จังหวัดภาคอีสาน


เมื่อวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และประชาคมงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ จัดเวทีกระบวนการการอบรมแกนนำในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อเป็นการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นกระบวนการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และประสบการณ์ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการดื่มเหล้าในพื้นที่

Shares:
QR Code :
QR Code