2 คู่มือรู้ทันสื่อปฐมวัยให้ศูนย์เด็กเล็ก

       สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเผชิญหน้าสื่ออย่างรู้ทัน กับโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มครูเด็กในศูนย์เด็กเล็ก


/data/content/26846/cms/e_cgjlmpryz569.jpg


        น.ส.สรวงธร นาวาผล ผู้อำนวยการกลุ่ม wearehappy (องค์กรสาธารณประโยชน์) เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่มและภาคีเครือข่ายได้ตระหนักว่าในเส้นทางการเจริญเติบโตของเด็กนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับสื่อในทุกรูปแบบอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง และยังไร้การควบคุม สารทั้งดีและไม่ดีทั่วโลกได้หลั่งไหลผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือสื่อมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของเด็กๆ เป็นอย่างมาก และเมื่อไม่สามารถหลีกเลี่ยงสื่อได้ ก็จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันมาสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กได้เผชิญหน้ากับสื่ออย่างรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีโอกาสคิดวิเคราะห์ สร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่แวดล้อม และการรู้จักใช้สื่อให้เกิดประโยชน์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและมีสุขภาวะ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงผลักดันให้เกิดโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และพัฒนาคู่มือรู้เท่าทันสื่อสำหรับกลุ่มครูเด็กในศูนย์เด็กเล็กขึ้นมา 2 เล่ม


/data/content/26846/cms/e_abdflopvx126.jpg


      สำหรับคู่มือเล่มแรกคือ แนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการนวัตกรรมเท่าทันสื่อ เกิดขึ้นจากแนวคิดร่วมกันของกลุ่มครูปฐมวัยแกนนำจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกรุงเทพมหานคร 22 เขต 32 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากกาญจนบุรี 5 ศูนย์ และอีกเล่มคือ คู่มือ การรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย เขียนโดย ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากนักวิชาการด้านสื่อนักวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยรวมทั้งครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการจัดการกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและจะเป็นผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมสู่ครอบครัวในโอกาสต่อไป


          สำหรับคู่มือรู้เท่าทันสื่อ 2  เล่มได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และจะเตรียมนำมาเผยแพร่และแจกจ่ายให้ครูปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตและส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเร็วๆ นี้ สนใจสอบถามได้ที่กลุ่ม wearehappy หรือ อีเมล [email protected] หรือ เฟซบุ๊ก wearehappyinthai


 


 


     ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code