10 เคล็ดลับปรับพฤติกรรมสร้างนิสัยลูก

ที่มา : หนังสือเคล็ดลับปรับพฤติกรรมสร้างนิสัยลูก


10 เคล็ดลับปรับพฤติกรรมสร้างนิสัยลูก thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กแต่ละคนมีนิสัยและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ฉะนั้นพ่อแม่จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจและดูแลลูกอย่างเหมาะสมเพราะเด็กบางคนก็มีนิสัยและพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อเด็กในอนาคต หากพ่อแม่สอนสั่ง อธิบาย และหาวิธีที่ถูกต้องในการจัดการได้เสียแต่เนิ่นๆ จะไม่เพียงแต่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกในระยะยาวเท่านั้น แต่จะเป็นการเตรียมพร้อมลูกสู่การเป็นคนคุณภาพในอนาคตด้วย


1. สิ่งแวดล้อม ปรับให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย แทนที่จะต้องห้ามปราม เพราะ   เด็กเล็กชอบสำรวจหรือปีนป่าย 


2. กิจวัตรประจำวัน จัดตารางการกินนอนให้เป็นเวลาและฝึกให้เด็กปรับตัวได้ง่ายขึ้น


3. เบนความสนใจ ได้ผลดีในเด็กเล็กและช่วยหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการได้ เพราะอยู่  ในวัยที่สมาธิค่อนข้างสั้น  


4. แนะนำสั่งสอน บอกและสอนว่าอะไรที่เด็กทำได้หรือไม่ได้ รวมทั้งหาทางออกว่า  ควรทำอย่างไร 


5. เพิกเฉย เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการของเด็ก ไม่ตามใจหรือโอ๋ตลอดเวลา รอให้  หยุดร้องแล้วค่อยเข้าไปพูดคุยวิธีสร้างนิสัยและพฤติกรรมที่ดีให้ลูก


6.ให้เด็กเรียนรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่พฤติกรรมนั้น  ก่อเกิดผลรุนแรง เช่น ปีนที่สูงอาจตกลงมา   ศีรษะแตก เป็นต้น ต้องรีบหยุดพฤติกรรมนั้น  โดยเร็วที่สุด  


7. แบบอย่างที่ดี เพราะเด็กชอบเลียนแบบ   ผู้ใหญ่ หากได้เห็นพฤติกรรมที่ดี แม้ไม่เข้าใจ  เหตุผลก็พร้อมทำตามและค่อยๆ เรียนรู้และ  ซึมซับ พ่อแม่และคนใกล้ชิดจึงควรแสดง  พฤติกรรมที่ดีสม่ำเสมอ 


8. แยกให้อยู่ลำพังชั่วคราว เมื่อทำพฤติกรรม  ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กช่วงไม่เกิน 6 ปี   ได้ผลดีมาก ไม่ควรสนใจโต้ตอบ รวมทั้ง  ไม่ให้นั่งบริเวณที่มีของเล่น ห้องน้ำ และห้อง  มืด เมื่อหมดเวลาให้พูดคุยและสอนสิ่งที่ควร  ทำแบบไม่ใช้อารมณ์


9. ชมเชยทั้งคำพูดและสีหน้าอย่างจริงใจ  เพื่อเป็นแรงเสริมทางบวก ทำให้เด็กเรียนรู้  และทำพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป ไม่ควรเปรียบ  เทียบหรือพูดเสียดสีขณะชมเด็ก 


10. ลงโทษ ที่ไม่ใช่วิธีแรกหรือวิธีที่ใช้บ่อยๆ   เพราะเด็กอาจไม่เข้าใจ และส่งผลเสียต่อ  บุคลิกภาพและจิตใจเด็กได้ ควรลงโทษเมื่อ  เด็กทำพฤติกรรมรุนแรงชนิดที่ต้องหยุดในทันที ไม่จำเป็นต้องดุด่าหรือ ตี เปลี่ยนเป็น  กักบริเวณ ตัดรางวัล เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code