10 วิธีสร้างทักษะชีวิตให้ลูก

ที่มา :  จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ปีที่ 14 ฉบับที่ 198 เมษายน 2561


10 วิธีสร้างทักษะชีวิตให้ลูก thaihealth


เเฟ้มภาพ


เด็กเเละเยาวชนถือเป็นอนาคตของสังคม เเละประเทศชาติ เพื่อเตรียมพร้อมให้พวกเขาเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ การฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็นเเละมีความสำคัญต่อชีวิตจึงเป็นเรื่องที่พ่อเเม่ควรฝึกลูกตั้งเเต่ยังเล็ก ซึ่งทำได้โดยวิธีเหล่านี้ 


1. การฝึกให้เด็กๆ พร้อมเผชิญหน้ากับชีวิต เป็นสิ่งที่พ่อแม่ ควรลงมือสร้าง เเละแนะนำให้เด็กๆ 


2. สอนมารยาทการเข้าสังคม คำขอโทษ ขอบคุณ ทักทาย มีหางเสียง รู้จักความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐาน เริ่มต้นง่ายๆ ที่จะทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างดี


3. สอนลูกให้ทำงาน ความรับผิดชอบเล็กๆ น้อยๆ อย่างงานบ้าน สอนให้รู้คุณค่าของงาน การไม่ปล่อยเวลาให้ไร้ประโยชน์ ทำตนเองให้ เกิดคุณค่า พึ่งพาตัวเองได้


4. คิดก่อนทำ ทำให้เกิดการหยุดคิดทุกครั้งที่จะตัดสินใจทำอะไร และชี้ให้เห็นถึงผลการกระทำของสิ่งที่เลือกทำ ไม่ว่าจะดี หรือไม่ดีก็ตาม เพื่อเป็นบทเรียนกับตัวเอง


5. มีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายเรื่องอะไรก็ตาม เช่น การเรียน ก็ต้องมีความรับผิดชอบ หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ


6. เลือกกินให้เป็น ไม่ใช่แค่กินสิ่งที่ชอบ แต่สิ่งที่ไม่ชอบก็ต้องกินด้วย โดยเฉพาะเมื่อสิ่งนั้นมีประโยชน์ รู้จักคุณค่าของอาหาร ทานให้ครบ 5 หมู่ และไม่ทานจนเกินพอดี หวานเกิน มันเกิน เค็มเกิน


7. วางแผนการเงิน รู้จักรายรับ และรายจ่ายของตนเอง ออมเงินให้เป็นนิสัย รู้จักประมาณตน รู้วิธีหาเงินมากกว่าการใช้เงิน พร้อมกับ ความไม่ฟุ้งเฟื้อ


8. รู้จักดูแลจิตใจ ทำชีวิตให้สดชื่น มีความสุข รู้จักวิธีคลายเครียด มีเมตตา รู้หนทางของการผ่อนคลาย ปล่อยวาง ชื่นชมและให้กำลังใจตัวเองเป็น 


9. รู้จักรักสุขภาพ ออกกำลังกายให้กลายเป็นนิสัย มีกีฬาที่ชอบ นอกเหนือจากทำให้ร่างกายให้แข็งแรง กีฬายังทำให้จิตใจแข็งแรง รู้จักแพ้ชนะอีกด้วย


10. รักสิ่งแวดล้อม การอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษ ท้ายสุดก็ส่งผลถึงทุกคน ต้องเริ่มจากตัวเอง ไม่สร้างมลพิษ เช่น แยกขยะ ไม่ทิ้ง ไม่ทำลาย เท่านี้ก็ถือว่าช่วยได้มากแล้ว

Shares:
QR Code :
QR Code