10 ประเภทข่าวปลอมที่ต้องระวัง

ที่มา : หนังสือรู้เท่าทันข่าว สสย.

แฟ้มภาพ

                    ข่าวปลอมอยู่ภายในระบบนิเวศขนาดใหญ่ของข้อมูลและบิดเบือน การทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิด อาจเกิดโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ได้ แต่การบิดเบือนข้อมูลเป็นข้อมูลเท็จที่สร้างขึ้นโดยเจตนาและแพร่กระจาย เพื่อสร้างอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสาธารณชนหรือปิดบังความจริง ในการจำแนกประเภทของข่าวปลอม The European Association for Viewers Interests (EAVI) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อได้แบ่งประเภทข่าวปลอมและข่าวที่สร้างความเข้าใจผิด ดังนี้

  1. ข่าวพาดหัว ยั่วให้คลิก หรือคลิกเบท
  2. โฆษณาชวนเชื่อ
  3. ข่าวแฝงการโฆษณา
  4. ข่าวล้อเลียนและเสียดสี
  5. ข่าวที่มีเนื้อหา ที่มาของข้อมูลผิดพลาด
  6. ข่าวเอนเอียงเลือกข้าง
  7. ทฤษฎีสมคบคิด
  8. วิทยาศาสตร์ลวงโลก
  9. ข่าวที่ให้ข้อมูลผิด ๆ
  10. ข่าวหลอกลวง
Shares:
QR Code :
QR Code