10 คำถามที่คนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องตอบให้ได้

ที่มา : Sook Magazine ฉบับที่ 49 เดือนธันวาคม 2016


10 คำถามที่คนอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องตอบให้ได้ thaihealth


แฟ้มภาพ


ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจัง ลองมาตอบคำถามที่จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนให้เปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเร็วยิ่งขึ้นกัน


  1. 3 อย่างที่ฉันอยากทำให้สำเร็จมากทื่สุด
  2. ฉันอยากทำเป้าหมายไหนก่อน
  3. ฉันจะทำเป้าหมายแต่ละอย่างสำเร็จภายในเมื่อไหร่
  4. ฉันจะเริ่มต้นที่ไหนก่อนดี ฉันจะต้องเริ่มทำอะไรก่อน
  5. ฉันจะติดตามผลความคืบหน้าของตัวเองต่อไปอย่างไร
  6. ฉันต้องขอให้ใครเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง
  7. คนที่เข้ามาจะได้อะไรจากการช่วยเหลือฉัน
  8. ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเป้าหมายสำเร็จแล้ว
  9. ฉันจะฉลองความสำเร็จนั้นอย่างไร
  10. หลังจากทำสำเร็จแล้ว สิ่งใดที่ฉันคิดว่าจะทำต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code