10 ความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน

ที่มา : แค่เลิกคิดว่า ชายเป็นใหญ่ สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้


 thaihealth


แฟ้มภาพ


10 ความคิดเปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน แค่เลิกคิดว่า ชายเป็นใหญ่ สิ่งดีๆก็เกิดขึ้นได้


 


1.เปลี่ยนจากความคิดว่า การดื่มเหล้าเป็นวิถีของลูกผู้ชาย เป็น ลด ละ เลิกเหล้า หันกลับมารักตัวเอง  รักครอบครัว ดูแลรับผิดชอบครอบครัว


2.เปลี่ยนจากความคิดว่า  ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นใหญ่ในบ้าน เป็น รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น  ผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม


3.เปลี่ยนจากความคิดว่า งานบ้านเป็นงานของผู้หญิง เป็นช่วยปัดกวาด เช็ดถู  ถือเป็นงานของครอบครัว


4.เปลี่ยนจากความคิดว่า  ผู้ชายมีผู้หญิง(ภรรยา) หลายคนเป็นเรื่องน่ายกย่อง  เป็นรักเดียว  ใจเดียว  เห็นว่าการมีหญิงอื่น เป็นการไม่ซื้อสัตย์ต่อภรรยา  ทำให้ครอบครัวแตกแยก


5.เปลี่ยนจากความคิดว่า  ภรรยาเป็นสมบัติของสามี  เป็นให้เกียรติ ไม่ดุด่า ทำร้าย ทุบตี บังคับหลับนอน

6.เปลี่ยนจากความคิดว่า การเลี้ยงลูกเป็นหน้าที่ของแม่  เป็นพ่อก็เลี้ยงลูกได้  และต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงลูก


7.เปลี่ยนจากความคิดว่า  ผู้ชายมีความสามารถมากกว่าผู้หญิง  เป็นยอมรับว่าผู้หญิงก็มีความสามารถไม่น้อยไปกว่าผู้ชาย  ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ


8.เปลี่ยนจากความคิดว่า  ผู้ชายที่มีโอกาสล่วงละเมิดทางเพศผู้หญิง  แล้วไม่ทำเป็นผู้ชายโง่  เป็นเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น มีเพศสัมพันธ์จากความยินยอมพร้อมใจและรับผิดชอบ


9.เปลี่ยนจากความคิดว่า  ผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว  เป็นไม่เพิกเฉยถือเป็นหน้าที่ต้องแจ้งเหตุหรือช่วยเหลือ เช่น แจ้ง 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เมื่อพบเห็นเหตุความรุนแรงในครอบครัว  เป็นแบบอย่างที่ดี  ให้เกียรติ  ไม่ทำร้ายผู้หญิง ไม่เสพสื่อลามก  สิ่งมึนเมา  เข้าร่วม/สนับสนุน การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงตามสถานการณ์และโอกาส


10.เปลี่ยนจากความคิดว่า การคุมกำเนิดเป็นหน้าที่ของผู้หญิง  เป็นการคุมกำเนิดถือเป็นหน้าที่ทั้งของผู้หญิงและผู้ชาย

Shares:
QR Code :
QR Code