1 มิ.ย.ดีเดย์จับร้านโฆษณาเหล้า

ทั้งป้ายกลางแจ้ง ธง ทีวี โดนหมด

 

1 มิ.ย.ดีเดย์จับร้านโฆษณาเหล้า

              เตรียมฟัน บริษัท ร้านค้า โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมาย ทั้งป้ายกลางแจ้ง   ธงราว ธงญี่ปุ่น  อินเทอร์เน็ต ทีวี  ดีเดย์พร้อมกันทั่วประเทศ  1 มิถุนายน 2553 นี้          

 

              ที่ซอยอารีย์  ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ  สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เปิดรณรงค์สร้างจิตสำนึกร้านค้า ประชาชน ไม่ขาย ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  เนื่องในวันวิสาขบูชาโลกวันศุกร์ที่ 28  พ.ค. 2553 เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขวันที่ 30 มิ.ย. 2552 ที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด  ในวันสำคัญทางศาสนา 4 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา และวันเข้าพรรษา ขณะนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเฝ้าระวังผู้กระทำผิดกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

              ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขัดต่อหลักศีลธรรมในพุทธศาสนา และนำมาซึ่งปัญหาสังคมอื่นๆ เช่น อุบัติเหตุจราจร ทำให้เสียชีวิตหรือทำให้พิการ ส่งผลเสียต่อสุขภาพทำให้เป็นมะเร็งตับ โรคตับแข็ง เกิดการทะเลาะวิวาทในครอบครัว ทั้งนี้ในการควบคุมปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระทรวงสาธารณสุขจะใช้วิธีรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนให้งด ลด ละการดื่ม และการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทผลิต ผู้ประกอบการค้าขายควบคู่กัน โดยกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับองค์กรงดเหล้าทั่วประเทศ ดำเนินการเอาโทษกับบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมาย ทั้งป้ายโฆษณากลางแจ้ง ป้ายไวนิล ธงราว ธงญี่ปุ่น ป้ายหน้าร้านอาหารทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการโฆษณาทางทีวี อินเตอร์เน็ต ด้วย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทเบียร์  โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค จะรวบรวมหลักฐานการกระทำผิด ส่งตำรวจพร้อมกันในวันที่ 1 มิ.ย. 2553 เพื่อส่งฟ้องศาลต่อไป  

 

               ทั้งนี้จากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ล่าสุดในกลุ่มประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีจำนวน 51 ล้านกว่าคน ล่าสุดในปี 2550 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกือบ 15 ล้านคน หรือ 29 % ของประชากร จังหวัดที่มีความชุกของนักดื่มสูงสุด 10 อันดับแรกของประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ ได้แก่ พะเยามีนักดื่ม 54 % รองลงมาได้แก่ แพร่ 50 % เชียงราย 48% น่าน 44 % หนองบัวลำภู 43 % มุกดาหาร 42.6 % ขอนแก่น 42 %พิษณุโลก 41% เพชรบูรณ์ 40 % และกำแพงเพชร 39.8%  ส่วนในกลุ่มประชากรอายุ 15-19 ปี พบว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนกว่า 6 แสนคน 10 จังหวัดที่มีนักดื่มมากที่สุดได้แก่ มุกดาหาร 34.2 % เชียงราย 27.7% เลย 25.3 % อำนาจเจริญ 25.1% หนองบัวลำภู 24.2 % กำแพงเพชร 24 % แพร่ 23.4 % พะเยา 23.1% พิษณุโลก 22.6 % และยโสธร 22.2 % 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว สสส.

 

 

Update : 27-05-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code