1 พ.ย.เด็ก กทม.เลิกกินนมถุง

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์


1 พ.ย.เด็ก กทม.เลิกกินนมถุง thaihealth


แฟ้มภาพ


กทม.เลิกให้โรงเรียนในสังกัดแจกนมถุงเปลี่ยนมาดื่มนมกล่อง เริ่มเดือนพ.ย.นี้ แก้ปัญหาขยะจากถุงนมได้1.5แสนซองต่อวัน


ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พลโทโชติภณจันทร์อยู่ สมาชิกสภา กทม.ได้เสนอญัตติขอให้กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมรวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมโดยกล่าวว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯปัจจุบันสามารถจัดเก็บขยะได้เฉลี่ยวันละ10,500 ตันในจำนวนนี้เป็นขยะประเภทพลาสติกทั้งหลอด ถุงพลาสติกกล่องโฟมรวมทั้งพลาสติกประเภทอื่นๆมากถึง1,400 ตันซึ่งจำแนกเป็น ขยะถุงพลาสติกจัดเก็บได้ที่8ล้านใบต่อวันเมื่อเทียบจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมีรวมกว่า10ล้านคนเฉลี่ยแล้วประชากร1คนจะมีการใช้ถุงพลาสติกถึงวันละ 8 ใบ เมื่อมีขยะมากขึ้นทำให้ในแต่ละปี กทม.ต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมากเพื่อการกำจัดขยะจึงขอให้กทม.มีนโยบายให้โรงพยาบาลและโรงเรียนในสังกัดกทม.นำร่องในการ ลดละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมรวมทั้งรณรงค์ให้ชุมชนลดปริมาณการใช้พลาสติกประเภทต่างๆด้วย


ด้านนายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานค(กทม.) กล่าวว่า การลดละเลิกการใช้พลาสติก ถือเป็นนโยบายที่กทม.ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ผ่านมา ผู้ว่าฯกทม.ได้มีคำสั่งเมื่อวันที่3ก.ย.2561 ให้หน่วยงานลดละเลิก การใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟม ซึ่งนำร่องโดยโรงพยาบาลในสังกัด กทม.ลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาลและให้ประชาชนนำถุงผ้ามาใช้บรรจุยาทดแทนส่วนสำนักการศึกษาเตรียมเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมจากนมถุงพลาสติกจะเปลี่ยนไปใช้นมกล่องกระดาษที่ย่อยสลายได้ง่ายขึ้นเริ่มวันที่ 1พ.ย.นี้ช่วยลดการใช้ถุงนม1.5แสนซอง/วัน ส่วนหน่วยงานอื่นๆในสังกัด กทม.ก็พยายามดำเนินการลดพลาสติกอย่างต่อเนื่องเช่นกันและกทม.จะเร่งรณรงค์ให้ชุมชนต่างๆลดปริมาณขยะโดยเฉพาะประเภทพลาสติกอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ที่ประชุมสภากทม.มีมติเห็นชอบต่อญัตติดังกล่าวซึ่งจะเสนอต่อฝ่าบบริหารกทม.พิจารณาดำเนินการต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code