สื่อหน้าจอที่เหมาะสมกับเด็ก

ที่มา : หนังสือคุณใช้หน้าจอเป็นพี่เลี้ยงลูกหรือเปล่า SOOK Library

แฟ้มภาพ

                   สื่อหน้าจอที่เหมาะสมกับเด็ก พ่อแม่ควรเลือกสื่อหรือรายการที่มีเนื้อหาไม่เป็นพิษเป็นภัย ทั้งให้ความบันเทิง ส่งเสริมจินตนาการ ช่วยพัฒนาสติปัญญาและการแสดงออกทางอารมณ์ เลือกสื่อที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และไม่นำเสนอภาพและเสียงที่รุนแรงบีบคั้นอารมณ์ โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

  1. รายการที่กระตุ้นความสนใจ เช่น รายการมิวสิกวิดีโอหรือรายการแสดงความสามารถของเด็ก รายการเกมโชว์ต่าง ๆ รายการสาธิตทำอาหาร
  2. รายการที่สร้างความสบายใจ เช่น หนังสือการ์ตูนที่มีเพลงเพราะ ๆ หรือรายการสารคดีท่องเที่ยวที่เน้นถ่ายภาพธรรมชาติที่สวยงาม รายการทำอาหารหรือรายการเพื่อการศึกษา
Shares:
QR Code :
QR Code