ตัวช่วยการเข้าถึง

ขนาดตัวอักษร
ความตัดกันของสี
ปกติ
ขาว-ดำ
ดำ-เหลือง

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567

สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่เลขที่สัญญา/POชื่อสัญญาวันที่ลงนามในสัญญาไฟล์แนบ
165-00570จ้างตรวจสอบบัญชีกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ ประจำปี 256625/05/2023สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
24006700003จ้างอบรมหลักสูตรสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร20/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
34006700004จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ 256720/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
44006700005จ้างแก้ไขท่อน้ำอุดตันภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 256725/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
54006700006จ้างแปล และจัดทำข้อมูล/บทความสุขภาวะนานาชาติ26/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
64006700007จ้างตัดต่อและจัดทำไฟล์สำเนาออกอากาศ Thai Health Day Run 2023 เพิ่มเติมสำหรับช่องทางสื่อโทรทัศน์27/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
74006700009ทบทวนและ/หรือปรับปรุงกรอบและเครื่องมือประเมินผลลัพธ์และผลกระทบงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์30/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
84006700010จัดซื้อลิขสิทธิ์ Microsoft Power BI Pro30/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
94006700011จ้างจัดกิจกรรม Officer Networking Session การทำเครื่องแขวนตาข่ายหน้าช้าง ในการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 (20th INHPF Annual Meeting 2023)30/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
104006700013จ้างจัดกิจกรรม Officer Networking Session การทำขนมไทยในการประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 (20th INHPF Annual Meeting 2023)30/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
114006700015สนับสนุนการดำเนินงานประเมินผลลัพธ์และผลกระทบงานสร้างเสริมสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์31/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
124006700016จ้างเหมาบริการต่ออายุโดเมน  https://cppa.or.th31/10/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
134006700017จ้างบริการน้ำยาฆ่าเชื้อและดับกลิ่นในห้องน้ำภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะประจำปีงบประมาณ 256702/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
144006700018จัดซื้อน้ำดื่ม02/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
154006700019จ้างบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 256702/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
164006700020จ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพื้นที่การทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง02/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
174006700021จ้างบำรุงรักษาลิฟต์รายปี (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 256702/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
184006700022จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ EF Festival สร้างลูกสร้างโลก ในส่วนงานเด็กและครอบครัวของศูนย์กิจการสร้างสุข03/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
194006700025จ้างบริหารจัดการข้อมูลและสื่อเผยแพร่ Co-Creation Platform06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
204006700026จ้างศึกษาและพัฒนาส่งเสริมการปรับพฤติกรรมระดับบุคคลผ่าน APP Persona Health06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
214006700027จ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานเครือข่ายพันธมิตร06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
224006700028“จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร สนับสนุน Persona Health กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ”06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
234006700029“จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร สนับสนุน Persona Health  กลุ่มวัยทำงาน”06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
244006700030“จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร สนับสนุน Persona Health กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัย”06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
254006700031จ้างตรวจสอบการจัดเก็บคลังสื่อ06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
264006700032“จ้างพัฒนาชุดข้อมูลสื่อสาร สนับสนุน Persona Health กลุ่มวัยรุ่น”06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
274006700033จ้างตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปีของศูนย์กิจการสร้างสุข ปีงบประมาณ 256606/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
284006700034จ้างผลิตและติดตั้งบอร์ดนิทรรศการ (ภาษาอังกฤษ)06/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
294006700036จ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจำปี 256707/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
304006700037จ้างถ่ายภาพ 360 องศาสำหรับห้องประชุมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ07/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
314006700038จ้างจัดการงานระบบ Live streaming ในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ10/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
324006700039จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมปั๊มเติมอากาศและปั๊มน้ำพุ13/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
334006700041จ้างบริการกำจัดแมลง สัตว์รบกวนและปลวก ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ประจำปีงบประมาณ 256713/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
344006700042จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ AHU Chilled Water Type ห้อง MDB13/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
354006700043จ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องทำน้ำเย็นปรับอากาศ Chiller ประจำปีงบประมาณ 256713/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
364006700044ซื้อน้ำยาเคมีใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้กับระบบ Cooling Tower และ Chiller ประจำปีงบประมาณ 256713/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
374006700045จ้างจัดหาภาพลิขสิทธิ์รูปภาพประกอบและภาพเวกเตอร์สำหรับสื่อออนไลน์14/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
384006700046จัดซื้อ License Adobe Acrobat Pro สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 256715/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
394006700047จ้างยื่นประเมินมาตรฐานอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย (Building Safety Awards (BSA)15/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
404006700048จ้างดำเนินการผลิตสื่อสำหรับประชาสัมพันธ์งานจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 256715/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
414006700049จ้างจัดทำโครงสร้างข้อมูลสื่อพร้อมใช้จากความต้องการของผู้ใช้งาน15/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
424006700050จ้างสังเคราะห์เนื้อหาประเด็นอุบัติเหตุ เพื่อการนำเสนอในระบบบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม15/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
434006700051เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในสำนักงาน15/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
444006700052อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศรษฐมิติเบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์และการพยากรณ์รายได้-รายจ่าย ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256716/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
454006700053“จ้างจัดกระบวนการเวทีเล่าสู่กันฟัง สานพลังประชากรกลุ่มเฉพาะ ครั้งที่ 8  ภายใต้แนวคิด ?สานฝัน สานสัมพันธ์ สานอนาคต?”17/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
464006700055จ้างสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อลงประกาศสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ17/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
474006700057จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องประชุมและห้องเซิฟเวอร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 – 256820/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
484006700059จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน22/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
494006700064“จ้างจัดทำข้อมูลบทความนวัตกรรมสุขภาวะและการสร้างเสริมสุขภาพมุมศึกษาหาความสุข”23/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
504006700065จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ23/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
514016700001ซื้อเครื่องเจาะกระดาษ รุ่น 12002/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
524016700003จ้างผลิตและออกแบบนิทรรศการด้านการบริหารจัดการที่ดีของ สสส. (Good Governance)22/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
534016700004จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทงานบ้านงานครัว24/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
544026700001จัดซื้อหนังสือ เล่นให้เป็น ไปได้ไกล (Play to Progress)15/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
554106700001จ้างจัดฝึกอบรม Dialogue on Teamwork Process13/11/2566สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
564006700035จ้างซ่อมบำรุงสื่อ Interactive ประจำปี 2567
07/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
574006700040จ้างสื่อหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อลงประกาศสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
13/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
584006700054จ้างสื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อลงประกาศสรรหาผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
17/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
594006700060จ้างออกแบบแนวความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อขบวนรถไฟฟ้าและพื้นที่สถานี
23/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
604006700061“จ้างทำกระบวนการประชุม ผลิตสรุปรายงานการประชุม และจ้างจัดทำ Visual Note เพื่อสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารผลงาน บทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์ รู้ทันกัญ (ชา)?”
23/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
614006700062ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการ : การรักษาพยาบาล สวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
23/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
624006700063จ้างจัดทำสังเคราะห์และเรียบเรียงบทความสุขภาวะ เพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์23/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
634006700066จ้างปรับปรุงระบบแก๊สและอุปกรณ์ภายในศูนย์อาหาร24/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
644006700067จ้างบำรุงรักษาระบบจองห้องประชุมและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 256724/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
654006700068จ้างออกแบบกราฟิกและจัดทำชุดสื่อ ประเด็นลดอุบัติเหตุ24/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
664006700069จ้างพัฒนาชุดสื่อสารข้อมูล Community Health Profile24/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
674006700070จ้างสังเคราะห์เนื้อหาประเด็นสุขภาพจิต เพื่อการนำเสนอในระบบบริหารจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม24/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
684006700071จ้างจัดทำบัญชีและภาษีอากรของศูนย์กิจการสร้างสุข27/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
694006700072จัดซื้อ Package แอปพลิเคชันแชท (Instant Messaging Application) ประจำปี ๒๕๖๗28/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
704006700073จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.28/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
714006700074จ้างจดบันทึกการประชุมแบบภาพในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสังคมที่เป็นธรรม รุ่นที่ 228/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
724006700075จ้างประเมินผลประสิทธิภาพระบบ Persona Health30/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
734006700076เช่าคอมพิวเตอร์ใช้งานในห้องประชุม ประจำปีงบประมาณ 256730/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
744006700078จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ01/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
754006700079จ้างพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์สื่อเครือข่ายพันธมิตรศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ07/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
764006700080จ้างดูแลบำรุงรักษาระบบ RFID ประจำปีงบประมาณ 256707/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
774006700081ซื้ออุปกรณ์ Modbus สำหรับการรับส่งสัญญาณของ Chiller พร้อมบริการติดตั้ง เพื่อเปลี่ยนทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ08/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
784006700082จ้างปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ08/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
794006700084จ้างวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อเตรียมยื่นประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นส์ (Carbon Footprint) องค์กร08/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
804006700085จ้างพัฒนาข้อมูลสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะดีอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๗08/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
814006700086จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารกลไกสร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกช่วงวัย ประจำปี 256708/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
824006700087จัดจ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ12/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
834006700088จ้างออกแบบพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ห้อง green ชั้น B1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ12/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
844006700089จัดจ้างดำเนินการจัดพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมศิลปะและการเล่นในชุมชน : กรุงเทพมหานคร12/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
854006700090จ้างออกแบบเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร12/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
864006700092จ้างบำรุงรักษาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ประจำปีงบประมาณ 256713/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
874006700094ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง13/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
884006700096จ้างบำรุงรักษาระบบบังคับใช้การรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงเครือข่าย (NAC) ประจำปีงบประมาณ 256714/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
894006700097จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ IPv6 Gateway ประจำปีงบประมาณ 256714/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
904006700100จ้างเหมาบริการออกแบบแบบติดตามโครงการย่อยจากการลงพื้นที่ สำหรับหน่วยจัดการระดับจังหวัดฯ20/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
914006700102จ้างจัดกิจกรรม ThaiHealth Fits & Volunteer 202419/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
924006700104เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในงานสำนักงานเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไปคนที่ 320/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
934006700105จัดจ้างออกแบบกราฟิกและจัดหน้าหนังสือรายงาน การพัฒนาแนวทาง การบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วน20/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
944016700006จัดซื้อตู้กดน้ำดื่ม15/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
954106700003จ้างที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 256730/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
964006700001“จ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสำนักสร้างสรรค์โอกาส”
17/10/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
974006700002จ้างทำกระบวนการประชุม ผลิตสรุปรายงานการประชุม และจ้างจัดทำ Visual Note เพื่อสรุปเนื้อหาและองค์ความรู้เพื่อการสื่อสารผลงาน บทเรียน จากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายนักประเมินภายนอกด้วยแนวคิดการประเมินผลฯ
20/10/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
984006700008จ้างจัดทำเงินเดือนพนักงาน สสส. ในระบบบริหารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (Human Resources Management System : HRMS Humatrix 7)
27/10/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
994006700014จ้างใช้บริการเชื่อมต่อข้อมูลย่อ URL Link ระยะเวลา 3 ปี (2567 – 2569)
31/10/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1004006700023จ้างดำเนินการออกแบบและจัดกิจกรรมสำหรับโปรแกรม IAM เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ของศูนย์กิจการสร้างสุข
03/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1014006700056จ้างผลิตข้อมูลสื่อสารร่วมสานพลังเครือข่ายสุขภาวะ
17/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1024006700058“จ้างจัดนิทรรศการ ?เมืองสร้างสุข ของคนทุกวัย? ภายใต้แนวคิดการออกแบบเพื่อทุกคนในงาน FD Expo 2023”
22/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1034006700077จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Internet Load Balance Link ประจำปีงบประมาณ 2567
01/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1044006700083จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประเภทงานบ้านงานครัว
08/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1054006700095ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของ ศูนย์กิจการสร้างสุข (Sook Enterprise) ปีงบประมาณ 2566 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
13/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1064006700098จ้างบริการ Prompt Post ประจำปีงบประมาณ 2567
15/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1074006700099ตรวจสอบระบบบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2566
18/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1084006700101จ้างจัดอบรมหลักสูตร Leading with Empathy
19/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1094006700103จ้างจัดอบรมหลักสูตร การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
19/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1104006700106จ้างพัฒนาข้อมูลการเล่าเรื่องการสร้างเสริมสุขภาวะทุกมิติ 2567
20/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1114006700108จัดซื้อซอฟต์แวร์สำหรับการรับรองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการสร้างสุข
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1124006700109จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบประปาภายในศูนย์อาหาร
20/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1134006700110จ้างออกแบบหลักสูตรอบรมในรูปแบบ Microcredit เพื่อเสริมสมบูรณ์สำหรับการขอรับรองการเทียบเคียงกับรายวิชาของหลักสูตรด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ของสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1144006700111จ้างดำเนินการสื่อสารและจัดนิทรรศการสุขภาวะ แนะนำองค์กร สสส.
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1154006700112จ้างผลิตและบริหารจัดการชุดของที่ระลึกสุขภาวะ โดยการต่อยอดภารกิจของ สสส.
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1164006700113จ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์(www.Happy8workplace.or.th) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
22/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1174006700114จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบทรัพย์สินทางปัญญา
26/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1184006700115จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator System)
25/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1194006700116“จ้างพัฒนาศักยภาพหลักสูตรสร้างและพัฒนาสมรรถนะล้มแล้วลุกเร็วในสถานที่ทำงาน(Building Resilience in Workplace)”
25/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1204006700117จ้างดำเนินการออกแบบวารสารจดหมายข่าวสร้างสุข/มุ่งมั่นและหยาดเหงื่อ และข้อมูลสร้างเสริมสุขภาวะ ประจำปี 2567
26/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1214006700120จ้างจัดส่งสื่อสุขภาวะ
26/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1224006700121จ้างบริหารจัดการงานบริการห้องพยาบาล
26/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1234006700122จ้างบริหารจัดการกิจกรรมเวทีแรกพบเพื่อนใหม่ ประจำปี 2567
26/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1244006700123งานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบ All In One ระยะเวลา 3 ปี
28/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1254006700124จ้างพัฒนาศักยภาพด้านผู้นำและการบริหารจัดการงาน
02/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1264006700125จ้างการจัดทำแผนที่ความรู้เพื่อนำไปสู่กระบวนการจัดการความรู้
28/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1274006700126จ้างพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพันธมิตรศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
02/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1284006700127“จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการสื่อสารองค์ความรู้สุขภาวะในเว็บไซต์ Thaihealth Resource Center”
02/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1294006700128จ้างเหมาบริการถอดสรุปการทำงาน Case study การขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะ
02/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1304006700129จ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมสร้างเด็กสมดุลในวันเด็กแห่งชาติ
08/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1314006700130จ้างจัดทำสื่อสนับสนุนการสื่อสารกิจกรรมและภาพลักษณ์องค์กร สสส. ประจำปี 2567
09/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1324006700132จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปการสร้างสังคมสุขภาวะ ประจำปี 2567
10/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1334006700135จ้างตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม ประจำปี 2566
12/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1344006700138จ้างติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของหน่วยจัดการ
15/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1354006700139จ้างผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ
12/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1364006700144จัดจ้างบริหารงานประเมินผล วิชาการและการสื่อสาร
17/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1374006700145จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน Adobe เพื่อสนับสนุนงานศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
17/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1384006700152จ้างบริหารจัดการรับข้อเสนอโครงการวิชาการ/วิจัย
22/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1394006700155จ้างซ่อมบำรุงสื่อนิทรรศการสืบสร้างสุข ประจำปี 2567
22/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1404006700156จ้างดูแลและพัฒนาระบบ Co-Creation Platform
22/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1414016700005โครงการพัฒนา Application สำหรับเข้าถึงรายงานของผู้บริหารของ สสส.
30/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1424016700007จัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1434016700008โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) ระบบใหม่ระยะที่ 2
26/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1444016700009ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED)
09/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1454016700010จ้างอัปเกรดโปรแกรม PHP เวอร์ชัน 8.2.4 สำหรับระบบการเรียนรู้ e-Learning สสส.
12/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1464016700011“จ้างจัดทำเว็บเซอร์วิส (Web Service) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างระบบบริหารงานโครงการ (e-Granting) ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบัญชีการเงิน (e-form) กับระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (INFOMA)”
19/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1474016700012จ้างออกแบบและผลิต Roll up โครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน
25/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1484026700002จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานสำนักงานสำหรับใช้ภายใน สสส.
20/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1494026700003จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4
15/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1504106700002จ้างบริหารจัดการศูนย์ถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2567
21/11/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1514106700004จ้างบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาเพื่อรณรงค์ประเด็นสุขภาวะประจำปี 2567 บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีบางซื่อ ทางออก 1 ทางออก 2 และ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1524106700005จ้างบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาภายใน และภายนอกตัวรถไฟฟ้า MRT ประจำปี 2567
28/12/2023
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1534106700006จ้างบริหารจัดการศูนย์ธุรการ ประจำปีงบประมาณ 2567-2568
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1544106700007เช่ารถยนต์ส่วนกลาง ระยะเวลา 3 ปี
21/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1554106700008จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมลิขสิทธิ์ระบบ ERP (SAP Professional) จำนวน 25 license และ (SAP Functional) จำนวน 10 license)
25/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1564106700009จ้างบริหารพื้นที่เรียนรู้ปีงบประมาณ 2567
09/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1574106700011จ้างเหมาจัดแคมเปญสื่อสารประเด็นปัจจัยเสี่ยงสุขภาพในกลุ่มทรัพยากรบุคคลองค์กร
12/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1584106700012“จ้างจัดกิจกรรมเพื่อขยายผลการสื่อสารประเด็นจับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2567 (ThaiHealth Watch 2024: The Series) “
12/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1594116700001จ้างพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสามเหลี่ยมสมดุล
12/12/2566
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567
1604206700014จ้างสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานทั่วไป09/01/2567
สาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2567

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการของเว็บไซต์ www.thairath.co.th ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราได้ทุกส่วน และปลอดภัย

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ สสส. จดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ สสส. ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของ สสส. แต่จะส่งผลให้การนำเสนอสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์อื่น ๆ ไม่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน

บันทึกการตั้งค่า