สร้างสุข : ขยะแปลงร่าง

ปัจจุบันคนเราสร้างขยะให้กับโลกมากถึงวันละ 1 กิโลกรัมต่อคน ภาระในการจัดเก็บ และทำลายขยะ จึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานเทศบาล หรือหน่วยงานจัดเก็บขยะเพียงเท่านั้น หากแต่ในฐานะประชากรโลก เราควรช่วยกันจัดการบริหารขยะที่มีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อต่อลมหายใจให้ สิ่งแวดล้อมของโลกเราต่อไป

ในบ้านเราเริ่มมีการส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนจัดการแยกขยะก่อนที่จะนำไปทิ้งให้เป็นสัดเป็นส่วน เพื่อให้ขยะที่ถูกแยกแล้วนั้นสามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการเผยแพร่องค์ความรู้ และมีการจัดหลักสูตรการเรียน การสอนอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในชั้นเด็กเล็กๆ ในรั้วโรงเรียนหลายแห่ง  โดยในกระบวนการแยกขยะนั้น เราจะพบว่ามีขยะบางประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งก็จะชะลอวงจรในการทำลายสภาพแวดล้อม และการปลูกฝังเรื่องการแยกขยะ และเรื่องสิ่งแวดล้อมยังช่วยสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนตัวเล็กๆ ให้รู้จักรักษาสภาพแวดล้อม และรักธรรมชาติด้วย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดกิจกรรม ขยะแปลงร่าง…สร้างสุข ขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เป็นการแสดงนิทรรศการศิลปะที่เกิดจาก “ขยะ” โดยเป็นกิจกรรมเพื่อจุดประกายความคิดให้กับคนเราในการมองหาวิธีที่จะนำสิ่งของที่เราเชื่อกันว่า “เหลือใช้” แล้วกลับมาทำให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย  นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อที่จะได้รู้จัก และเข้าใจการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการจัดเก็บขยะประเภทต่างๆ โดยแบ่งพื้นที่นิทรรศการออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนบ้าน 108 ไอเดีย โซนการเรียนรู้ และโซนสิ่งประดิษฐ์

คุณเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการเรียนรู้สุขภาวะ สสส. เล่าให้ฟังว่า ขยะเกือบทั้งหมดนั้นสามารถนำมารีไซเคิลได้ แต่ในความเป็นจริง ขยะที่คงสภาพพร้อมจะ เข้าสู่กระขวนการรีไซเคิลมีเพียง 10% เท่านั้น เนื่องจากองค์ความรู้ในเรื่องการแยกขยะในครัวเรือนยังทำกันอย่างไม่เป็นระบบ และไม่ถูกวิธี

ทั้งนี้ คุณรุจิรา เจริญยิ่ง ผู้บริหารโครงการนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ขยายความว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้ เอื้ออำนวยต่อการทิ้งขยะ ต้องเริ่มจากการคัดแยกขยะภายในบ้านซึ่งถือว่าเป็นต้นทาง ควรมีถัง 4 ใบ สำหรับทิ้งขยะทั้ง 4 ประเภท คือ 1.ขยะทั่วไป เช่น เศษพลาสติก กล่องโฟม 2.ขยะรีไซเคิล ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 3.ขยะย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารต่างๆ เศษพืชผัก ใบไม้ และ 4. ขยะพิษ จำพวกแบตเตอรี่ แบตมือถือ ต้องทิ้งแยกกับขยะประเภทอื่นๆ เพราะจะทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อน และตกค้างกับขยะอื่นได้

หากมีการแยกขยะอย่างถูกวิธี หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บก็จะประหยัดเวลาในการคัดแยกเบื้องต้น ไม่เพียงเท่านั้น ขยะบางประเภทยังสามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้เล็กๆ น้อยๆ กลับเข้าสู่ครัวเรือนได้ด้วย

ในงานนิทรรศการครั้งนี้ มีศิลปิน และนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อย หนึ่งในนั้นคือ คุณณฤต เลิศอุตสาหกูล เจ้าของผลงานศิลปะจากขยะทำมือ ซึ่งเขาเล่าให้ฟังถึงความถนัดส่วนตัวในการนำสิ่งของที่ไม่ใช่แล้วที่บ้านมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง อย่างเช่น กล่อง หรือลังกระดาษ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการผันตัวเข้าไปทำงานจิตอาสา และนำของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้กับชุมชนต่างๆ ทำให้ขยะกลายเป็นของมีคุณค่ากระจายไปอยู่ทุกที่ และเกิดประโยชน์กับสังคมด้วย

สำหรับกิจกรรม ขยะแปลงร่าง…สร้างสุข สามารถเข้าชม ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กันยายน ทุกวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 10.00-18.00น. เว้นวันอาทิตย์- วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี (สาทร1) หรือติดต่อได้ที่ โทร.08-3098-18047

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ