ไม่เร็ว ไม่ดื่ม ง่วงไม่ขับ ไม่โทร.ไม่แชต

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามกีฬา


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ไม่เร็ว ไม่ดื่ม ง่วงไม่ขับ ไม่โทร.ไม่แชต thaihealth


ไม่เร็ว ไม่ดื่ม ง่วงไม่ขับ ไม่โทร.ไม่แชต สสส.รณรงค์ปีใหม่กลับบ้านปลอดภัย


สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมรณรงค์ระวังป้องกันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 สานต่อนโยบายรัฐบาล ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (พ.ศ. 2554-2563) ภายใต้หัวข้อลดความเร็ว ลดความเสี่ยง กลับบ้านปลอดภัย "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยการจราจร" เพื่อความปลอดภัย ลดปัจจัยการเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทั้งจากถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน


ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่ม ง่วงไม่ขับ ไม่โทร. และไม่แชต การขับขี่ควรสวมหมวกกันน็อก, คาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ ก่อนการเดินทางผู้ขับขี่ควรเตรียมตัว ดังนี้ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ, ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ, ไม่กินยาแก้ปวด แก้แพ้ หรือแก้หวัดที่มีผลทำให้ง่วง, ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทาง, เคารพกฎจราจร มีวินัยการขับขี่, หาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่นแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 191, หรือแจ้งอุบัติเหตุฉุกเฉิน 1669


เตรียมรถยนต์ให้พร้อม ตรวจเช็กสภาพรถก่อนออกเดินทาง, เตรียมอุปกรณ์ประจำรถ เช่น แม่แรง, ยางอะไหล่ ฯลฯ, พักรถพักคน โดยควรหยุดพักเป็นระยะ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า หากต้องเดินทางในเวลากลางคืน ให้มีสติ ง่วงต้องจอดพัก ตรวจเช็กระบบไฟส่องสว่าง, ระวังการจอดรถไหล่ทาง, ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้าให้มีระยะพอสำหรับเบรกและเพิ่มความระวังในการขับขี่


สำหรับเบอร์ฉุกเฉินช่วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ เหตุด่วนเหตุร้าย 191, หน่วยแพทย์กู้ชีพ : 1669, สอบถามเส้นทาง : 1543, แจ้งอุบัติเหตุ จส.100 : 1137, ข้อมูลจราจร : 1197, ตำรวจท่องเที่ยว : 1155, แจ้งรถหาย : 1192, กรมทางหลวงชนบท : 1146, เส้นทางสี่แยก บขส. : 1490, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 1784

Shares:
QR Code :
QR Code