ไม่สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า เพราะทำให้โครงสร้างและเนื้อเยื่อปอดไม่ปกติ ภูมิคุ้มกันปอดก็ลดลง

จำนวนดาวน์โหลด : 0 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code