ไม่ต้องกินเค็มกินเกลือ ดีจริงหรือไม่?

ที่มา : หนังสือ ลดเค็ม…ลดเกลือ…เพื่อลดโรค โดยมูลนิธิวิจัยวัณโรคและโรคเอดส์ และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


ไม่ต้องกินเค็มกินเกลือ ดีจริงหรือไม่? thaihealth


แฟ้มข่าว


ร่างกายของเราขาดเกลือโซเดียมไม่ได้  และร่างกายของเราไม่สามารถสร้าง “โซเดียม” ได้ เราจึงต้องได้รับโซเดียมจากการกินเท่านั้น


โซเดียม มีหน้าที่ทำให้ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำงานเป้นปกติ และรักษาสมดุลของน้ำ และความดันเลือดในร่างกาย แต่ปัญหาทุกวันนี้คือ คนส่วนใหญ่กินเค็ม กินเกลือโซเดียมมากเกินความจำเป้น จึงทำให้เกิดหลายโรค


โดยทั่วไป อาหารตามธรรมชาติที่เรากินล้วนแต่มีโซเดียมอยู่ทั้งสิ้น แม้จะกินอาหารโดยไม่ใส่เกลือ หรือไม่ใส่เครื่องปรุงรสเลย เราก็ได้โซเดียมจากอาหารธรรมชาติอยู่ดี ในคนปกติ การขาดโซเดียมเกิดขึ้นได้ยาก แต่หากมีอาหารท้องเสีย อาหารเป็นพิษจะทำให้อาเจียนมาก ทำให้ร่างกายขาดน้ำและโซเดียมได้ ซึ่งการขาดน้ำและโซเดียมจากการถ่ายและอาเจียนมาก จะเป็นอันตรายโดยเฉพาะในเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ


ตัวอย่างปริมาณโซเดียมที่มีอยู่ในผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ตามธรรมชาติ


  • ผักกาดขาว 1 ขีด (100 กรัม) มีโซเดียม 20 มิลลิกรัม
  • แตงกวา 1 ขีด (100 กรัม) มีโซเดียม 6 มิลลิกรัม
  • เนื้อหมู 1 ขีด (100 กรัม) มีโซเดียม 133-200 มิลลิกรัม
  • นมสด 1 แก้ว (240 มิลลิลิตร) มีโซเดียม 120 มิลลิกรัม
  • ไข่ต้ม 1 ฟอง มีโซเดียม 90 มิลลิกรัม  

Shares:
QR Code :
QR Code