ไม่จัดน้ำดื่มให้ลูกจ้าง นายจ้างมีโทษจำคุก

ที่มา : เดลินิวส์


ไม่จัดน้ำดื่มให้ลูกจ้าง นายจ้างมีโทษจำคุก thaihealth


แฟ้มภาพ


กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจัดน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้กับลูกจ้าง


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่จะต้องจัดน้ำสะอาดสำหรับดื่มให้กับลูกจ้าง โดยต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งที่สำหรับลูกจ้างไม่เกิน 40 คน และให้จัดเพิ่มขึ้นในอัตรา ส่วน 1 ที่ต่อลูกจ้างทุก ๆ  40 คน กรณีเศษของลูกจ้างถ้าเกิน 20 คน ให้ถือเป็น 40 คน ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง งานขอย้ำให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อย่างไรก็ตามหากนายจ้างลูกจ้างมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพ มหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้ม ครองแรงงาน 1506 กด 3.

Shares:
QR Code :
QR Code