ไม่ขับเร็ว ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่

ไม่ขับเร็ว ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่  thaihealth


สคอ. เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่


เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ สร้างความตระหนักถึงอันตรายในการขับรถเร็วและกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะให้มีความปลอดภัย


นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการบนส่งทางบก ประธานในพิธี ร่วมด้วย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายร่วมเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ Drive Safe Be Safe อุบัติเหตุลดได้ แค่ไม่ขับเร็ว” ซึ่งในเวทีดังกล่าว มี นายพรหมมิทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ร่วมเวทีเสวนาในประเด็น : บทบาทของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุ 


ทั้งนี้ภายในงานได้มีการจัดบูธนิทรรศการของภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ผู้มาร่วมงานอีกด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 6 กรมการบนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทฯ


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code