ไทยแชมป์อุบัติเหตุ อันดับ 3 ของโลก

 

ไทยแชมป์อุบัติเหตุทางถนน หลังขยับจากอันดับ 6 เมื่อปี 2555 ขึ้นเป็นอันดับ 3 ในปี 2556 พบเสียชีวิตมากถึง 38.1 คนต่อประชากรแสนคน สคอ.เร่งกระตุ้นคนไทยรักษาวินัยจราจร พร้อมจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขเสนอมาตรการแก้ปัญหาระดับชาติ

นพ.พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวในการประชุมเสริมสร้างความร่วมมือ เครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 5 ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้ ปี 2554 – 2563 เป็นปีแห่งความปลอดภัยทางถนน และกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งเป้าลดอัตราผู้เสียชีวิตให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี 2563 ซึ่งทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และภาคีเครือข่ายได้เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อหวังลดอัตราการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุ ได้เปิดเผยรายงานความปลอดภัยทางถนนของโลก 2556 ว่า อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของไทยสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เสียชีวิตถึง 38.1 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน เหตุเมาแล้วขับ ไม่สวมหมวกนิรภัย และหลับใน

“สำหรับประเทศที่อยู่อันดับ 1 คือ ประเทศเกาะนีอูเอ เสียชีวิต 68.3 ต่อแสนประชากร ซึ่งทั้งประเทศมีประชากรเพียง 1,465 คนเท่านั้น ส่วนอันดับที่ 2 คือ สาธารณรัฐโดมินิกัน มีประชากร 9,927,320 คน มีอัตราผู้เสียชีวิต 41.7 ต่อแสนประชากร ส่วน 6 ประเทศที่สามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างน่าชื่นชม คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สวีเดน และอังกฤษ” นพ.พรหมมินทร์ กล่าว

นพ.พรหมมินทร์ กล่าวอีกว่า สคอ.ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยการประสานภาคีเครือข่ายสร้างการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลกับสังคม สร้างกระแสให้เกิดการรับรู้ เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายสื่อมวลชน ช่วยกระตุ้นร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ลดค่าใช้จ่าย ลดความสูญเสีย ให้กับสังคมไทย อย่างไรก็ตาม สคอ. จะนำข้อมูล ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากประชุม นำมาสรุป วิเคราะห์ และเสนอไปยังคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพื่อผลักดันเป็นนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุระดับชาติต่อไป

อนึ่ง ปี 2555 องค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันอุบัติเหตุเปิดเผยสถิติอุบัติเหตุของไทยพบว่าสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ด้านมูลนิธิเมาไม่ขับระบุว่าปี 2555 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ยปีละ 12,000 คน บาดเจ็บเฉลี่ยกว่า 1 ล้านคน ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก รองจาก บราซิล เคนยา อินเดีย และ กัมพูชา

 

 

ที่มา:  หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code