ไทยเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานพม่า

ที่มา : มติชน


ไทยเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานพม่า thaihealth


แฟ้มภาพ


ไทยเปิดศูนย์เก็บข้อมูลแรงงานพม่า เก็บข้อมูลของแรงงานพม่าที่ขอหนังสือเดินทาง


พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานพม่าชั่วคราวของทางการพม่า ณ บริเวณตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะแรงงานพม่า 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มแรงงานพม่าที่ต้องการเปลี่ยนเอกสารประจำตัวเป็นหนังสือเดินทาง เป็นกลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือจัดทำทะเบียนประวัติในประเทศไทยที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว และเอกสารรับรองบุคคล 2.กลุ่มแรงงานพม่าตามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ที่ต้องการจัดทำเป็นหนังสือเดินทางฉบับใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้กับแรงงานพม่าที่ประสงค์จะกลับเข้ามาทำงานตามเอ็มโอยู


"ทั้งสองกลุ่มจะต้องยื่นเอกสารตามที่ทางการพม่ากำหนด เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถขอรับหนังสือเดินทางได้ที่สถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย หรือศูนย์ออกหนังสือเดินทางบริเวณชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก, แม่สอด-เมียวดี และระนอง-เกาะสอง โดยวัตถุประสงค์ของศูนย์คือการเก็บข้อมูลของแรงงานพม่าที่ขอหนังสือเดินทาง ซึ่งจะเปิดดำเนินการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี" พล.ต.อ.อดุลย์กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ