ไทยประชุมกีฬามวลชนโลก

ที่มา : เดลินิวส์


ภาพประกอบจากเดลินิวส์


ไทยประชุมกีฬามวลชนโลก thaihealth


จัดการประชุมกีฬาแห่งมวลชนระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย "แมส พาร์ติซิเพชัน เอเซีย 2560" (Mass Participation Asia 2017) หรือ "MPA"  เพื่อยกระดับ "สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม"


เมื่อ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ห้องเวิลด์ บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย, สำนัก งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท แมส พาร์ติซิ เพชัน สปอร์ตส จำกัด  และ บริษัท มูฟ บาย มิวส์ จำกัด จัดการประชุมกีฬาแห่งมวลชนระดับโลกครั้งแรกของประเทศไทย "แมส พาร์ติซิเพชัน เอเซีย 2560" (Mass Participation Asia 2017) หรือ "MPA"  โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน ระดมวิทยากรมืออาชีพจากทั่วโลกที่อยู่ในวงการกีฬาแห่งมวลชนทั้ง กีฬาวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือไตรกีฬา มาร่วมเสวนาเจาะลึกกลยุทธ์ ในการทำให้อีเวนต์กีฬามวลชนระดับโลกรายการต่างๆ ประสบความสำเร็จ มีผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนในแวดวงกีฬามวลชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเต็มโควตา 200 ที่นั่ง โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับ "สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม" ทุกภาคส่วน เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านกีฬา (Sports Hub) ชั้นนำของโลก ในระยะเวลาอันใกล้ ติดตามรายละเอียด "แมส พาร์ติซิเพชัน เอเซีย 2560" เพิ่มเติมได้ที่ http://massparticipationasia.com

Shares:
QR Code :
QR Code